De Danske Ministerier 1972-1993

Dansk politik ændrede sig på flere og afgørende måder i 1970’erne og 1980’erne. I dette materiale, der indrammes af den socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensens første regering i 1972 og den konservative statsminister Poul Schlüters sidste regerings afgang i 1993, præsenteres politiske begivenheder, tendenser og udviklinger i dansk politik i tæt samspil med internationale begivenheder.

Perioden indrammes af folkeafstemningen om dansk medlemskab af EF i 1972, hvorefter Anker Jørgensens overtog statsministerposten, og Tamilsagen som i 1993 resulterede i, at Poul Schlüters regering trådte tilbage. Tiden imellem disse yderpunkter var præget af en række store og skelsættende begivenheder både i indenrigs- og udenrigspolitik, som satte markante aftryk på udviklingen i Danmark. Jordskredsvalget i december 1973 blev indledningen til en ny parlamentarisk fase, hvor antallet af partier i Folketinget fordobledes fra fem til ti, og hvor enkeltsager som skat, miljø og EF i højere grad blev afgørende for stemmeafgivelsen end traditionelle klassebaserede partitilhørsforhold. Kort efter ramte oliekrisen Danmark for fuld kraft, hvilket satte turbo på de økonomiske problemer, der kom til at plage Danmark gennem 1970’erne som bl.a. inflation, arbejdsløshed og underskud på betalingsbalancen. Anker Jørgensen stod i spidsen for fem regeringer i 1970’erne, kun afbrudt i en kort periode 1973-75 af en Venstre-regering ledet af Poul Hartling. I 1982 afgav Anker Jørgensen frivilligt regeringsmagten, efter forgæves at have forsøgt at få rettet op på økonomien. I stedet dannede Poul Schlüter en borgerlig regering, og nye liberale tankegange kom til at præge dansk politik, økonomi og kultur i 1980’erne. Regeringen førte en konsekvent og stram økonomisk genopretningspolitik, mest kendt er ’kartoffelkuren’ fra 1986, og i kombination med mere gunstige internationale konjunkturer lykkedes det Poul Schlüters fire regeringer at få bekæmpet inflationen og sat en bremse på væksten i de offentlige udgifter. Den høje arbejdsløshed lykkedes det imidlertid ikke at få afskaffet, inden Tamilsagen medførte regeringens afgang.

Dette materiale er udarbejdet som et digitalt materiale i tilslutning til bogværket De Danske Ministerier 1972-1993 (2017-18), skrevet af Thorsten Borring Olesen og Niels Wium Olesen. Her på hjemmesiden kan du finde artikler og film om de mest centrale temaer og begivenheder i dansk politik i årene 1972-1993. Der er præsentationer af de enkelte ministerier, biografier om centrale ministre, information om partier og vigtige politiske begivenheder. Hertil kommer en masse nye kilder og fotos.


 

PFA Pension har som en del af fejringen af sit 100-års jubilæum støttet bogværket samt denne online formidling på danmarkshistorien.dk.
Materialet er udarbejdet af Rosanna Farbøl, Astrid Elkjær Sørensen, Thorsten Borring Olesen, Niels Wium Olesen og Anne Sørensen.
Billedredaktion: Rosanna Farbøl og 
Astrid Elkjær Sørensen.


Film om SV-regeringen

Film om Schlüter-regeringerneSe alt materialet i temaet om De Danske Ministerier 1972-1993

Artikler

Kilder