Baltic Sea History Project

Onlinekursus, kilder og tekster om Østersø-regionens historie

Baltic Sea History Project er resultatet af et samarbejde mellem historikere, arkiver og uddannelsesinstitutioner fra hele Østersø-regionen. Det udforsker og præsenterer den fælles historie fra vikingetid til i dag. Eksemplerne handler blandt andet om forskelle, ligheder, konflikter, krige, handel og historiebrug af fx monumenter og mindesteder. 

På hjemmesiden http://balticseahistory.info finder du links til projektets digitale resultater:

  • et gratis onlinekursus, der giver et overblik over regionens historie og viser cases fra de forskellige lande. Kurset findes på 11 sprog - herunder dansk. 
  • en digital historiebog med kilder og artikler om Østersøregionens historie (på engelsk, tysk, russisk og polsk)
  • en artikel, der viser og diskuterer, hvordan man kan arbejde med flere nationale og overnationale perspektiver (multiperspektivitet) på historiefaget (på engelsk).

Materialerne har et historiedidaktisk formål og giver konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med Østersøregionens fortid og nutidige kultur i forskellige undervisningssammenhænge. Målgrupperne for projektet er undervisere på voksen- og ungdomsuddannelser, studerende og alment interesserede. Store dele af materialet vil kunne anvendes i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne. 

11 institutioner fra syv lande rundt om Østersøen har fra 2017 til 2019 arbejdet sammen i det transnationale projekt ledet af Academia Baltica i Tyskland. Fra Danmark er det danmarkshistorien.dk, Afdeling for Historie og Klassiske Studier, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. 

Projektet om multiperspektivitet i Østersøregionen er støttet af EU’s ERASMUS+-program.

Kontaktperson: Anne Sørensen, danmarkshistorien.dk, hisais@cas.au.dk