Oversigter

På danmarkshistorien.dk finder du en række redskaber, der kan hjælpe med at skabe overblik over bestemte dele af historien. Du kan orientere dig i diverse historiske oversigter, der i punktform tager dig igennem alt fra dronningerækken til ældre danske måle- og vægtenheder. I et interaktivt danmarkskort, der viser Danmarks historiske udstrækning fra Kalmarunionens opløsning i 1523 og frem til i dag. Og i en tidslinje med materialet udarbejdet i forbindelse med Aarhus Universitetsforlags bogserie 100 danmarkshistorier.