Kilder

På danmarkshistorien.dk kan du finde en stor mængde 'kilder' til Danmarks historie. Med kilder menes der tekster og andre levn fra fortiden, som historikerne og andre kan benytte til at foretage analyser og tolkninger af historien. I øjeblikket rummer databasen lidt over 1200 kilder, som du finder ved at benytte søgefeltet ovenfor. Du kan også se en samlet liste med alle kilderne her.

Traditionelt set bliver historiske kilder ofte opfattet som gamle, støvede dokumenter gemt væk i diverse arkiver. Men selvom dokumenter, såsom breve, beretninger og lovtekster, ofte udgør et vigtigt arbejdsredskab for historikeren, kan kilder lige så godt være en sang, et billede, en film eller et dameblad.

På danmarkshistorien.dk kan du både finde tekster fra en række ældre dokumenter, der belyser væsentlige sider af Danmarks historie, men også nyere lydkilder og billeder. Det er vigtigt at understrege, at kilder, selvom de er samtidige, ikke nødvendigvis giver et retvisende billede af fortiden. En samtidig beretning om slaget ved Dybbøl er ikke nødvendigvis mere korrekt end en senere beskrivelse af en historiker.

Kilderne her på siden er altid indledt med en kildeintroduktion udarbejdet af redaktionen på danmarkshistorien.dk. Kildeintroduktionen giver oplysninger om kildernes ophavssituation og den kontekst, de er blevet til i, samt en beskrivelse af nogle af de historiske problemstillinger, de siger noget om.

Blandt kilderne finder du også en samling af historiske lydklip, datasæt udarbejdet af danmarkshistorien.dk samt en digitale version af Danske Kancellis Supplikprotokoller 1705-1795 .


Rigsarkivet har lavet en kildekritisk værktøjskasse og en kort introduktionsfilm til kildekritik, der gennemgår nogle af de vigtigste kildekritiske begreber.