Sådan bruger du siden

Her kan du finde informationer om, hvordan danmarkshistorien.dk er opbygget, hvordan du kan bruge den, og hvad du kan bruge den til.

danmarkshistorien.dk er henvendt til alle og er for alle. Samtidig er vi dog særligt opmærksomme på at levere indhold, der kan bruges til undervisning. Derfor har vi lavet vejledninger til undervisere i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Hjemmesidens opbygning

danmarkshistorien.dk indeholder mange typer materiale om Danmarks historie. Ved hjælp af menuen i toppen af siden kan du klikke dig ind på forskelligt indhold som fx kilder, film eller vores samlinger af historisk materiale i temaer.

Et væsentligt princip i opbygningen af danmarkshistorien.dk er, at du altid har adgang til det, vi kalder 'relateret indhold'. Det betyder, at du i spalten længst til højre bliver præsenteret for links til andet relevant materiale på hjemmesiden. Hvis du anvender danmarkshistorien.dk på en mobiltelefon, vil det relaterede indhold blive vist nederst.

Hjemmesiden opdateres og udvides løbende og består af:

Sådan bruger du søgefunktionen

En nem indgang til materialet på danmarkshistorien.dk er søgefunktionen på forsiden. Du kan også søge direkte via boksen i øverste højre hjørne på alle undersider. Herefter kommer du til søgeresultatsiden, hvor du også har adgang til en række udvidede søgefunktioner. 

Du kan begrænse din søgning til bestemte materialetyper som fx kilder, artikler og/eller film. Det er også muligt at søge inden for bestemte årstal, du selv kan definere.

Endelig er det muligt at bruge emneord til yderligere at afgrænse søgningen. På den måde ser du kun resultater, der har et bestemt emneord tilknyttet. Emneordssøgefeltet findes i højre side og har en autoudfyldningsfunktion, så du kan se, hvilke emneord der findes, når du begynder at skrive i feltet.

Bruger du de avancerede søgefunktioner, kan du opdatere din søgning via knappen 'opdater søgning' eller ved at trykke på søgeknappen igen.

I undervisningen

Aarhus Universitets hjemmeside danmarkshistorien.dk giver ungdomsuddannelserne og øvrige uddannelsesinstitutioner adgang til en kvalificeret vidensbank om Danmarks historie. Siden blev lanceret i 2009 og har siden da formidlet forskningsbaseret viden om Danmarks historie udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere primært fra Aarhus Universitet. 

En god del af indholdet er samlet, så det er særligt egnet til undervisningsbrug. Nedenfor finder du vejledninger til brug af materialet i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Vejledning til folkeskolelærere

Af Lotte Flugt Kold, folkeskolelærer og cand.mag. i historie

Det er oplagt at anvende danmarkshistorien.dk i din forberedelse med henblik på at pudse baggrundsviden af eller at sætte dig ind i et nyt stof. Det gør du med sidens periodeoversigter og leksikonartikler.

Sitet kommer også til sin ret, når eleverne skal fordybe sig i emner selvstændigt. Her møder de en seriøs og gennemarbejdet vidensamling om Danmarks historie.

Formidlingsformerne på sitet appellerer til flere sanser. For eksempel kan vi præsentere en række film samt et online-computerspil om middelalderen med dertilhørende lærervejledning. Herunder skaber du dig et overblik over de mange forskellige undervisningsmuligheder, danmarkshistorien.dk kan tilbyde.

Sammensæt din egen historiebog
danmarkshistorien.dk er en digital historiebog, som du og dine elever altid har adgang til. Denne funktion finder du under menupunktet Perioder, som fremstiller Danmarks historie fra oldtid til nutid i et klart og præcist sprog.

De historiske periodekapitler lader sig nemt overføre til pdf eller tekstbehandling og giver således mulighed for at sammensætte klassens egen historiebog på print. Det samme kan gøres med kilder, artikler, temasamlinger og myteafsnit. Sammensæt din historiebog, så den harmonerer med lige netop din klasses behov.

Temaer i undervisningen
Jagten på nye undervisningsmaterialer og ny viden kan af og til virke uoverskuelig, men på danmarkshistorien.dk er der hjælp at hente. Vi har nemlig skabt en temarække, der giver brugeren, og i særdeleshed underviseren, et kærkomment overblik. Alle relevante artikler, kilder, film og quizzer er her samlet under et, og du kan således udvælge lige præcis, hvad du skal bruge inden for dit valgte tema.

Temaerne harmonerer med adskillige af folkeskolens kanonpunkter, herunder: Kanslergadeforliget og dansk politik i 1930'erne, Kampen for kvinders valgret 1871-1915, Stavnsbånd og landboreformer, Det danske demokrati, efter 1849, Danmarks medlemsskab af EF og EU og Terrorlove og Muhammedkrise.

Se en liste over alle vore temapakker her

I nærkontakt med historien: historiske kilder
Ønsker du at komme i nærkontakt med historien, må du ikke gå glip af muligheden for at dykke ned i et hav af kilder fra taler til breve, billeder og lydfiler. Tag fx en kritisk debat med din klasse om Anders Fogh Rasmussens tale om samarbejdspolitikken fra den 29. august 2003 (læn dig i den forbindelse op ad artiklen om ’historiebrug’), eller lad eleverne spejle sig i ungdommens kontrastfyldte forbrugsmønstre anno 1957.

Film
Få historien fortalt på ca. 8-10 minutter. Vores korte film er en inspirerende indgang til viden om vores historie. Vores dygtige forskere formidler historien i miniforedrag på overbevisende facon. Bliv for eksempel klog på Grundloven, renæssancen, ugebladets eller p-pillens historie.

Filmene kan bruges som appetitvækkere, lægge op til debat og inspirere til, at eleverne laver egne optagelser om et relevant historisk emne. Ad den vej kan eleverne opøve deres færdigheder i at disponere et stof og sortere i, hvad der er væsentligt, og hvad der ikke er væsentligt i et aktuelt stofområde.

Se en liste over alle vore film her

Historiske myter
Har du nogensinde inddraget historiske myter i din undervisning? Skab et undervisningsforløb om historiske myter og deres funktion, og krydr din undervisning med vores mange eksempler på 'mytedrab'. Er det for eksempel korrekt, at Dannebrog faldt ned fra himlen i 1219? Og forærede udenrigsminister Per Hækkerup virkelig Nordsøolien væk i fuldskab? Myterne kan være en anderledes indgang til centrale nedslag i danmarkshistorien.

Samtidig giver diskussionen af myterne eleverne en begyndende forståelse for, at historien ikke altid rummer en objektiv sandhed. Historien skal fortolkes, og den gode argumentation og solid viden er vigtige elementer i den henseende. For myter kan bruges til at tjene bestemte politiske formål og til at skabe fjendebilleder. Omvendt er de også med til at opretholde den nationale identitet og fællesskabet - indgangsvinklerne til emnet er mange.

Se en liste over alle myter her

Quizzer
Hvornår fik kvinderne valgret i Danmark? Hvilket år blev Dansk Folkeparti for første gang valgt ind i Folketinget? Hvad er merkantilisme? Inddrag med fordel det store udvalg af historiequizzer i din undervisning. 

Quizzerne kan tjene som et sjovt indslag, en anderledes indgang til et emne eller helt oplagt som evalueringsværkstøj, individuelt, i grupper og på klassen. Brug quizzerne til at motivere eleverne til at sætte sig ind i et selvvalgt emne, som skal følges op af deres helt egen historiequiz!

Gå til vores quiz-side her

Spil jer kloge på middelalderen: computerspillet Magtens Segl
Send dine elever tilbage til middelalderen og skab et motiverende udgangspunkt for din historieundervisning!

Magtens Segl er en online undervisnings- og læringsplatform, hvor elevernes læring drives af lyst frem for pligt. I processen bliver de mødt af masser af historie indrammet i lyd, billeder og fortællinger, når de i skikkelse af teenagepigen Bea skal på en historisk færd rundt i middelalderens verden.

Det fører ofte til morsomme sammenstød, når nutid og fortid mødes, og det kræver snarrådighed fra spillerens side. For eleverne skal finde Magtens Segl, hvis de vil nære noget håb om at vende tilbage til nutiden. Og i middelalderen kæmper mange om magten …

Spillet er udviklet på Historisk Afdeling, Aarhus Universitet, og giver adgang til ekspertviden om perioden på en underholdende, interaktiv og lettilgængelig måde. Som alt andet på danmarkshistorien.dk er Magtens Segl gratis tilgængeligt. Spillet kan anvendes i undervisningen fra mellemtrinnet til og med ungdomsuddannelserne.

Via linket her finder du en lærervejledning til Magtens Segl. Den klæder dig på til at anvende spillet i undervisningen og byder ind med idéer og inspiration til, hvordan du konkret bruger Magtens Segl med din klasse. Yderligere sættes Magtens Segl ind i rammerne af Fælles Mål (2009) og Historiekanonen.

Vejledning til gymnasielærere

Af Jeppe Arnesen Nørgaard, cand.mag., gymnasielærer i historie og religion

danmarkshistorien.dk er en omfattende materialesamling om Danmarks historie udarbejdet af forskere fra Aarhus Universitet. Siden opdateres løbende, og vi udgiver hele tiden nyt materiale.

danmarkshistorien.dk kan både anvendes i din forberedelse, men også når eleverne skal fordybe sig i emner selvstændigt. Her finder I en lødig og gennemarbejdet samling af informationer om Danmarks historie.

Blandt mange andre ting er danmarkshistorien.dk en danmarkshistoriebog, som alle har adgang til og altid er lige ved hånden. Denne danmarkshistorie finder du under menupunktet Perioder i damarkshistorien. Fremstillingen er kronologisk og tematisk inddelt i 13 overskuelige, korte afsnit og supplerer fint de danmarkshistoriebøger, der normalt bruges i undervisningen. Særligt de indledende afsnit til de forskellige kapitler giver et godt og hurtigt overblik over perioderne.

Herudover har siden et bredt udvalg af artikler, kilder, temaer, film, lydklip, spil og quizzer. Og der kommer hele tiden mere til.

Særligt artiklerne er anvendelige, når du på kort tid skal have fyldestgørende information om specifikke emner. Kildesamlingen indeholder både de centrale og mere perifere kilder. De er alle lige til at overføre til pdf eller tekstbehandling og redigere, så de passer med dit fokus. Det samme kan for øvrigt gøres med periodekapitlerne, hvis du har lyst til at sammensætte din egen historiebog.

Under menupunktet Temapakker kan du finde materialesamlinger, der præsenterer et udvalg af sidens indhold om et givet emne. Temaerne samler kilder, artikler, quizzer, film og periodekapitler under en kort præsentation og introducerende tekst til det udvalgte materiale. Disse temaer kan du bruge direkte i undervisningen, som inspiration eller som hjælp til elever, der søger information og materiale. For at gøre temaerne nemmere at anvende i undervisningen har vi nedenfor præsenteret dem ud fra bekendtgørelsens kernestofpunkter. 

Siden indeholder også et antal korte film og lydklip, der med fordel kan bruges i undervisningen. Nogle som danmarkshistoriske perspektiver på verdenshistoriske begivenheder, andre i forhold til danmarkshistoriske kernebegreber.

De quizzer, du finder på danmarkshistorien.dk, dækker mange områder. Nogle går i dybden og andre i bredden, og de har forskellig sværhedsgrad. I udgangspunktet vil periodequizzerne, der er udarbejdet til de historiske periodekapitler, have størst anvendelighed i forhold til undervisningen. Men også de øvrige quizzer kan bruges – særligt dem, der er udarbejdet i forbindelse med et tema. Quizzerne er således et redskab, der kan indgå i undervisningen.

Hvis du ønsker at holde dig opdateret med, hvad der sker på siden, kan du følg os også på Facebook eller Instagram.

Temaer efter gymnasiebekendtgørelsens kernestofpunkter

Om temaer

Temaer på danmarkshistorien.dk er samlinger af hjemmesidens materiale i mindre tematiske grupper. Samlingerne kan både læses af interesse for emnet, men de er også tænkt som et tilbud til ungdomsuddannelserne, som her kan finde materiale og inspiration til undervisningsforløb. Alle temaer kan findes via søgning i databasen eller via Temaer i topmenuen.

Vores temaer belyser historiske emner via et udvalg af sidens materiale. Emner kan fx være kvindelig valgret, ungdomskultur i 1930'erne eller dagligliv på herregården Bidstrup i slutningen af 1700-tallet. Temaer består typisk af en indledende tekst plus et antal leksikonartikler og historiske kilder. Nogle gange er der også yderligere materiale tilknyttet et tema som fx en quiz om temaets emne. Da temaer er samlinger af øvrigt materiale på siden, kan artikler og kilder i et tema naturligvis også findes og læses selvstændigt i databasen.

Da vores temaer blandt andet er henvendt til undervisningsverdenen, er indholdet i temaerne udvalgt for at belyse forskellige aspekter af emnet. Der er således netop ikke tale om komplette fortegnelser over det relevante indhold, men om repræsentativt og overskueligt materiale om emnet, bundet sammen af en temaindledning.