Artikler

På danmarkshistorien.dk finder du lidt over 1200 leksikonartikler om historiske emner, personer, begivenheder m.v. Fælles for dem er, at de er skrevet direkte til danmarkshistorien.dk, og at de alle er skrevet eller redigeret af historikere, arkæologer eller andre fagfolk med særlige kompetencer inden for emnet. Du finder artiklerne ved at benytte søgefeltet ovenfor, eller du kan se en samlet liste med alle artiklerne her.

Størstedelen af artiklerne er skrevet af historikere fra Aarhus Universitet, men databasen indeholder også artikler skrevet af fagfolk fra fx Nationalmuseet, Rigsarkivet samt andre museer og arkiver. Enkelte af artiklerne på siden er skrevet af historiestuderende fra Aarhus Universitet, men de har i så fald altid været forbi en ekspert i emnet for at sikre kvaliteten. Alle leksikonartiklerne er forsynet med forfatteroplysninger, så du kan se ophavet til den enkelte artikel.

Enkelte artikler på danmarkshistorien.dk stammer fra andre hjemmesider, som vi samarbejder med. Vi har således en række artikler om danske købstæder fra Dansk Center for Byhistorie - Den Digitale Byport, og vi har også enkelte artikler fra Den Store Danske - Gyldendals åbne encyklopædi. I de enkelte tilfælde fremgår det af artiklens forfatteroplysninger.

På danmarkshistorien.dk finder du også en række såkaldte mytedrab, hvor en række historikere har taget fat i de kendte myter om danmarkshistorien, danskerne og danskheden.   

Arvehyldningen den 18. oktober 1660
En af artiklerne handler om enevældens indførelse i 1660. På billedet her ses arvehyldningen den 18. oktober 1660, hvor Frederik 3. blev hyldet som arvekonge på pladsen foran Københavns Slot. Billedet er malet af Wolfgang Heimbach, der selv er portrætteret på billedet svingende med sin hat i nederste venstre hjørne. Fra: Kongernes Samling - Rosenborg