Temapakker

Temapakker på danmarkshistorien.dk er samlinger af hjemmesidens materiale i mindre tematiske grupper. De udvalgte samlinger i temapakkerne kan både læses af interesse for emnet, men de er også tænkt som et tilbud til ungdomsuddannelserne, som her kan finde materiale og inspiration til undervisningsforløb. En temapakke består typisk af en indledning med henvisninger til en række leksikonartikler, kilder, film og quizzer, der kan betragtes som centrale for et emne. Temapakken indeholder et overskueligt udvalg af materiale om et emne, men er ikke en komplet samling af alt materialet på danmarkshistorien.dk, der kan have relevans for belysningen af emnet. 

Alle temapakker i kronologisk rækkefølge

Temapakker efter gymnasiebekendtgørelsens kernestofpunkter