Rigsarkivets undervisningsmateriale

Aargang 0

Aargang 0 er et undervisningsmateriale fra Rigsarkivet rettet mod grundskolernes mellemtrin og udskoling samt ungdomsuddannelserne. Ved at følge syv børn fra forskellige økonomiske og sociale lag, der alle blev født i år 1900, kan du komme vidt omkring i Danmarks historie fra 1900 til 1925. Med afsæt i et originalt kildemateriale, som er bevaret på Rigsarkivet for hvert af børnene, inviteres brugerne til at fortælle de syv børns livshistorie, fra de blev født, til de er ca. 25 år gamle. Aargang 0 rummer både kildetekster og arkivalier fra børnenes liv samt en lang række tematekster om større verdens- og danmarkshistoriske begivenheder, der giver mulighed for at sætte det enkelte barns liv ind i en større historisk kontekst. 

Tryk her for at starte Aargang 0
Tryk på billedet for at starte Aargang 0.


Veje i Krig

Veje i Krig er et undervisningstilbud fra Rigsarkivet til udskolingen og ungdomsuddannelserne. Her dykker eleverne ned i syv virkelige menneskers liv og dilemmaer under besættelsestiden med temaet modstand eller samarbejde som det centrale. Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i syv vidt forskellige unge mennesker, der alle under besættelsen traf et valg, som fik betydning for deres liv. Ud fra det autentiske kildemateriale om hver enkelt person og tilknyttede tematekster, får eleverne lejlighed til at komme helt tæt på disse unge og deres valg. Samtidig får de mulighed for at nuancere nogle af besættelsestidens stereotyper som modstandsmand, sabotør og kommunist på ”helte-siden” og stikker, nazist, østfrontfrivillig og tyskerpige på ”forræder-siden”.

Start Veje i Krig ved at trykke her
Tryk på billedet for at starte Veje i Krig.


Se alt Rigsarkivets undervisningsmateriale på kilderne.dk

Link til kilderne.dk