Perioder i danmarkshistorien

Her finder du en oversigt over danmarkshistorien.dk's ni periodekapitler med en skildring af de lange linjer i Danmarks historie i tiden fra ca. 790 til vore dage. Hver periode indeholder en tekst på ca. 45 sider samt en række korte film. 

Periodekapitlerne er skrevet til Aarhus Universitets onlinekursus i danmarkshistorie, der er udarbejdet af historikere fra Aarhus Universitet i 2020. Historikerne har her valgt at inddele den mere end 1200 år lange historie i ni epoker. Hver epoke har en grundstruktur med beskrivelser af hovedtræk i den kronologiske periodes politiske, samfundsmæssige, økonomiske og kulturelle forhold. 

Den danmarkshistorie, der præsenteres, er historien om udviklingen af den politiske enhed Danmark. Det har derfor været alle forfatteres opgave at give en oversigt over politiske udviklinger i deres perioder. Der er valgt en fast opdeling af stoffet med præsentation af landets geografiske område, internationale relationer, politiske forhold, og hvad man kan kalde kulturhistorie. Det sker for at skabe oversigt og overskuelighed, selvom den lange række af valg og ikke mindst fravalg selvfølgelig gør vold på virkeligheden.

Selvom materialet omhandler Danmarks historie, har det været afgørende for os at vise, hvor definerende den nordiske, europæiske, internationale og globale historie har været som rammesætter for udviklingen i landet. Danmark og danskerne har tilpasset sig den større verden, men ikke automatisk og refleksagtigt. Det er stadig tilfældet i dag, og derfor giver det fortsat mening at skrive ny danmarkshistorie. 

Se filmen, hvor redaktørerne Bjørn Poulsen og Thorsten Borring Olesen fortæller om nogle af overvejelserne bag at skrive en ny etbinds danmarkshistorie i forbindelse med udgivelsen af Aarhus Universitets onlinekursus i danmarkshistorie i 2020. De taler blandt andet om tidsinddelinger, tolkninger samt valg og fravalg. Filmen er knap ti minutter lang. Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk', hvis du vil se filmen med undertekster.


Se filmen, hvor Charlotte Appel fortæller om historiografi og historieskrivning gennem tiden. Filmen er lige over tretten minutter lang. Klik på 'CC' og vælg 'Dansk' eller 'Engelsk' , hvis du vil se filmen med undertekster.


Oplysninger om udgivelsen

Aarhus Universitets onlinekursus i danmarkshistorie
'En danmarkshistorie - fra vikingetid til nutid'
Red. Bjørn Poulsen og Thorsten Borring Olesen
Afdeling for Historie, Aarhus Universitet (2022)

ISBN 978-87-999852-9-6