Ophavsret

Alt materiale, der er produceret til Aarhus Universitets hjemmeside danmarkshistorien.dk (leksikonartikler, historiske periodekapitler, kildeintroduktioner, digitaliserede kilder, kort, grafer, mytedrab, film, spil og quizzer), må til ikke-kommercielle formål printes, citeres og anvendes, når forfatter og udgiver (danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet) tydeligt angives. Ved brug af materialet online skal krediteringen lavet som et aktivt link.

Materialet må anvendes frit til ikke-kommercielle formål som undervisning, forskning og privat brug. Ønskes materialet anvendt til kommercielle formål eller publicering, skal der rettes henvendelse til projektleder for danmarkshistorien.dk Mette Frisk Jensen.

En stor del af billedmaterialet og publiceret tekst tilhører ikke danmarkshistorien.dk, men rettighedshaverne har givet tilladelse til anvendelsen på hjemmesiden. Denne tilladelse gælder ikke andres brug af materialet til publicering og/eller kommercielle formål. Enhver anden anvendelse kræver således tilladelse fra den oprindelige rettighedshaver. Spørgsmål angående rettigheder og anvendelse af materialet til anden brug (f.eks. offentliggørelse, publicering) skal rettes direkte til pågældende rettighedshaver (forfatter/forlag/arkiv/fotograf etc.).

Vi har søgt at opspore og indhente tilladelse hos alle rettighedshavere til kildetekster og illustrationer, der er brugt på hjemmesiden. Hvis der er rettighedshavere, vi ikke har kunnet finde frem til, er de meget velkomne til at henvende sig, så vi kan finde en løsning. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket ufrivilligt og utilsigtet.

En stor tak til de mange forfattere, forlag, fotografer, offentlige institutioner og andre, der har givet os lov til at gengive tekster og illustrationer vederlagsfrit. Det drejer sig fx om Kongernes Samling, Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek, Rigsarkivet, Statens Museum for Kunst og en række lokalarkiver.