Sex til salg i Danmark, ca. 1800-1970

Temaer

Dette tema handler om salg og køb af sex i Danmark i perioden ca. 1800-1970. Temaets artikler og kildetekster anskuer emnet fra forskellige vinkler og beskæftiger sig blandt andet med kvindelig og mandlig prostitution, menneskehandel og pornografi.

Gennem beskrivelser af og kildetekster fra centrale begivenheder, lovkomplekser og aktører fortæller temaet om den historiske udvikling på området. Det viser, at samfundets tilgang til salg og køb af sex historisk set har været stærkt påvirket af skiftende tiders normer og værdier. Temaet fortæller derfor også om, hvordan samfundets opfattelse af køn, seksualitet, retten til egen krop, ligestilling mellem mænd og kvinder samt homo- og heteroseksuelle har gennemgået voldsomme forandringer i løbet af de seneste ca. 200 år.

Den reglementerede prostitution, reglementarister og abolitionister, 1874-1906

I 1800-tallet var den kvindelige prostitution et tilbagevendende tema i den offentlige debat. Frygten for prostituerede kvinders udbredelse af farlige og svært helbredelige kønssygdomme som syfilis og gonorré fik landets politikere til at indføre den reglementerede prostitution i årene 1874-1906. Byggende på forskellige lovkomplekser og regulativer var den reglementerede prostitution et lovhjemlet kontrolsystem, som gav politiet mulighed for at tvangsindskrive kvinder som ’offentlige fruentimmere’ og underkaste dem tvangsundersøgelser for kønssygdomme. Systemet var stærkt omdiskuteret i samtiden, ikke mindst af de såkaldte reglementarister og abolitionister. I bøger, tidsskrifter, avisartikler og på offentlige borgermøder diskuterede de to parter kontrolsystemets effektivitet, kønssyn og forhold til Grundloven.

’Den hvide slavehandel’ omkring år 1900

En anden form for prostitution, som optog samfundet omkring år 1900, var den såkaldte hvide slavehandel: handel med europæiske kvinder til prostitution i fremmede verdensdele. I årtierne omkring år 1900 bragte flere aviser skrækindjagende historier om danske kvinder, som blev lokket til prostitution i udlandet under løfte om en god tjenesteplads eller en strålende sangerindekarriere. Flere danske foreninger engagerede sig i kampen mod denne menneskehandel. Deres årsrapporter blev refereret i flere dagblade og fortæller blandt andet om det arbejde, de ydede for at hjælpe danske kvinder. I dag er det dog svært at finde sikre beviser for, at danske kvinder faktisk blev handlet. 

Homoseksualitet: prostitution, pornografi og seksuel lavalder, 1900-1965

Perioden omkring år 1900 var også tiden, hvor landets offentlighed for alvor fik øjnene op for Københavns fremvoksende homoseksuelle subkultur.  Som Den store Sædelighedssag i 1906-07 viste, var mandlig prostitution et fremtrædende element i denne subkultur. Sædelighedssagen vakte stor offentlig forargelse og blev dækket massivt i flere aviser. Pressen var på den måde med til at gøre samfundet bekendt med eksistensen af den homoseksuelle kønsdrift.  Sædelighedssagen affødte også en række retsmedicinske drøftelser af straffelovens forhold til sex mellem mænd, der på det tidspunkt var en kriminel handling. Spørgsmålet blev blandt andet drøftet på Dansk Kriminalistforenings årsmøde i 1907. Anbefalingerne fra dette møde var på sigt med til at afkriminalisere homoseksualitet i 1930.

Selvom sex mellem voksne, samtykkende individer af samme køn blev afkriminaliseret i 1930, fortsatte diskussionerne af straffelov og homoseksualitet i de følgende årtier. I 1950’erne blev Danmark ramt af en moralsk panik omkring ’det homoseksuelle problem’. Ikke mindst politiinspektør Jersilds forførelsesteori og Pornografiaffæren i 1955-56, som blev dækket massivt i landets aviser, og som satte det homoseksuelle foreningsmiljø voldsomt tilbage, bidrog til panikken. Der opstod et ønske om, at landets ungdom, især trækkerdrengene, skulle beskyttes imod homoseksuel forførelse. I 1961 førte disse ønsker til Folketingets vedtagelse af straffelovens § 225, stk. 4, også kaldet ’Den grimme lov’. Loven indførte en særlig høj seksuel lavalder for de forhold, hvor en person gennem betaling eller løfte herom søgte kønsligt forhold til en person af samme køn. Den blev dog hurtigt kritiseret i pressen for at forfølge landets homoseksuelle mindretal og blev ophævet igen i 1965. Læs også om homoseksualitetsbegrebet gennem tiderne og LGBT’s historie.

Pornografiens frigivelse, 1960’erne 

1960’erne var årtiet, hvor pornografien blev frigivet i Danmark. I 1967 besluttede Folketinget at frigive tekstpornografien. Få år senere, i 1969, blev også straffelovens forbud mod billedpornografi ophævet – læs også uddrag af folketingsdebatten herom. Pornoens frigivelse markerede ophævelsen af en censur mod utugtige tekster og billeder, som gik helt tilbage til slutningen af 1700-tallet. Censuren havde dog aldrig været total, idet kunstneriske værker typisk blev accepteret, selvom de havde et erotisk indhold. Hvor grænsen mellem kunst og pornografi gik, var dog aldrig entydigt fastlagt. Det måtte eksempelvis Herman Bang sande, da han i 1880 udgav sin debutroman Haabløse Slægter. På sigt var den uklare grænse mellem kunst og utugtig pornografi med til bane vejen for pornografiens frigivelse i 1960’erne.

Om temaet

Forfatter(e)
Niels Nyegaard
Tidsafgrænsning
1800 -1970
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
4. juli 2017
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om temaet

Forfatter(e)
Niels Nyegaard
Tidsafgrænsning
1800 -1970
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
4. juli 2017
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk