Pornografiaffæren, 1955-56

Artikler

Pornografiaffæren er den hidtil største affære i dansk homohistorie. I årene 1955-56 afslørede Københavns politi et omfattende homoseksuelt prostitutionsnetværk i hovedstaden. Netværket distribuerede også nøgenbilleder, bøger og blade med pornografisk indhold. Afsløringen vakte især opsigt, fordi flere af de prostituerede juridisk set var mindreårige. Pornografiaffæren førte til fængselsdomme over flere hundrede homoseksuelle mænd. Den satte den fremvoksende homoseksuelle subkultur drastisk tilbage og førte til intern splid i miljøet.

Affærens baggrund: Forbundet af 1948, homoseksuelle netværk og moralsk panik

I 1948 fik Danmark sin første homoseksuelle forening, Forbundet af 1948. Foreningen blev grundlagt i Aalborg på initiativ af Axel Lundahl Madsen (1915-2011), der senere tog navnet Axel Axgil. Året efter fik foreningen sit første medlemsblad Vennen, der blev redigeret af Helmer Fogedgaard (1907-2002). I 1950’ernes første år voksede Forbundet af 1948’s medlemstal støt. Det var primært mænd, som søgte medlemskab i forbundet. Flere afdelinger blev etableret i de større provinsbyer og i de andre nordiske lande. Forbundet havde kun ringe muligheder for at føre aktiv homopolitik og koncentrerede sig i stedet for om at styrke homoseksuelles netværk og sociale kontaktmuligheder. I 1953 blev Axel Lundahl Madsen redaktør af Vennen. Sammen med sin samlever Eigil Eskildsen (1922-1995), senere navneforandring til Eigil Axgil, stod Lundahl Madsen også bag firmaerne Dansk Forretnings Tjeneste (DFT), International Homosexual World Organization (IHWO) og International Model Service (IMS). Firmaerne leverede nøgenbilleder af mandlige modeller på kommerciel basis, distribuerede homoseksuelle bøger og blade fra ind- og udland samt formidlede internationale kontaktannoncer. Det var disse aktiviteter, som i 1955 resulterede i Pornografiaffæren.

Forside af det homoseksuelle blad 'Vennen'
Forside af det homoseksuelle blad Vennen, januar 1955.

I 1950’erne var Danmark ramt af en voldsom moralsk panik omkring ’det homoseksuelle problem’. Især politiinspektør Jens Jersilds (1903-1978) forførelsesteori vakte opsigt. Jersild hævdede, at unge heteroseksuelle individer kunne forføres til en permanent homoseksuel kønsdrift. Som inspektør for Københavns sædelighedspoliti fremhævede han især den mandlige prostitution som et sted, hvor sådanne forførelser fandt sted. I 1955 var Jersild en af politiets hovedkræfter bag optrevlingen af Pornografiaffærens homoseksuelle prostitutionsnetværk.

Opslag i det homoseksuelle blad 'Vennen'
Opslag i det homoseksuelle blad Vennen, juni 1955. På venstre side en opfordring til ikke at købe Ekstra Bladet, der var en af de aviser, der intensivt dækkede Pornografiaffæren i 1955-56. På højre side reklamer for udenlandske homoseksuelle tidsskrifter. 

Affærens forløb: optrevlingen af det homoseksuelle prostitutionsnetværk

I marts måned 1955 slog Københavns politi til mod Lundahl Madsen og Eskildsens firmaer DFT, IHWO og IMS. Politiet konfiskerede blandt andet firmaernes kartoteker over modeller, kunder og annoncører. Samtidig blev Axel Lundahl Madsen tiltalt for at have distribueret pornografisk materiale og begået kobleri, dvs. have tjent penge på at organisere utugtsforhold. Begge dele var forbudt ved lov, og Lundahl Madsen blev senere kendt skyldig i begge forhold. Endelig blev både Axel Lundahl Madsen og Eigil Eskildsen tiltalt for at have dyrket sex med et par af firmaernes mandlige modeller, der var mellem 15 og 17 år gamle. De var dermed juridisk set mindreårige, idet Borgerlig Straffelov af 1930 fastsatte den seksuelle lavalder for homoseksuelle forhold til 18 år. Lavalderen for heteroseksuelle forhold var 15 år.  For disse forhold blev Axel Lundahl Madsen og Eigil Eskildsen idømt henholdsvis et år og atten måneders fængsel i oktober 1955.  

Samtidig brugte politiet firmaernes kartoteker til at optrevle store dele af Københavns homoseksuelle subkultur. Politiets undersøgelser viste, at prostitution med unge mænd og drenge var et udbredt fænomen blandt byens homoseksuelle mænd. Eksempelvis havde en række af IMS’s modeller, der alle var over 18 år, da de blev fotograferet, ernæret sig ved mandlig prostitution, før de blev seksuelt myndige. I alt blev ca. 25 trækkerdrenge afhørt af politiet i forbindelse med Pornografiaffæren. På baggrund af drengenes forklaringer blev 297 mænd i årene 1955-56 dømt for at have dyrket sex med mindreårige personer af samme køn. Endvidere blev mellem 600 og 1500 mænd inddraget i politiets afhøringer som bekendte, vidner, mistænkte og frikendte. 

Opslag i det homoseksuelle blad 'Vennen'
Opslag i det homosekseulle blad Vennen, januar 1955. En del af bladets indhold var kontaktannoncer for homoseksuelle, herunder både mænd og kvinder, der søgte partnere til proforma-ægteskaber. I annoncen øverst til venstre søger International Modelfoto-Service, der var involveret i Pornografiaffæren 1955-56, efter nøgenbilleder. Til højre en annonce for det samme firma.

Affærens konsekvenser

Pornografiaffæren blev dækket massivt i den danske presse og satte det danske homomiljø drastisk tilbage på flere måder. Homoseksualitet blev offentligt stigmatiseret i en sådan grad, at mange homoseksuelle ikke turde springe ud og blev i skabet. Tilliden til de etablerede homoseksuelle foreninger var også væk. Organisatorisk set faldt Forbundet af 1948’s medlemstal fra ca. 1600 til 62 umiddelbart efter Pornografiaffæren. De første homoseksuelle frontkæmpere, Axel Lundahl Madsen og Eigil Eskildsen blev hængt ud som de hovedansvarlige for homomiljøets trængsler. Helt frem til 1970 blev de nægtet medlemskab af Forbundet af 1948. I slutningen af 1956 udgik Vennen som tidsskrift, da ingen turde købe eller abonnere på bladet. Dog udkom det igen fra 1958 til 1970 med nye redaktører. På det tidspunkt var Vennen ikke længere det officielle medlemsblad for Forbundet af 1948. Den rolle havde bladet Pan overtaget allerede i 1954.

Det var først i slutningen af 1960’erne, at det homoseksuelle miljø i Danmark igen kom på fode. Ansporet af Stonewall-optøjerne i New York i 1969 begyndte et nyt kapitel i homoseksuelles frigørelses- og ligeretskamp. I stedet for at søge anerkendelse på samfundets præmisser kæmpede bøsser og lesbiske nu for frigørelse på deres egne betingelser. I 1982 skiftede Forbundet af 1948 navn til Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, det senere LGBT Danmark. Ved indførelsen af det registrerede partnerskab i 1989 blev Axel Lundahl Madsen og Eigil Eskildsen, nu Axel og Eigil Axgil, Danmarks – og verdens - første lovformelige homoseksuelle par. Herved fik de atter status som bannerfører i kampen for homoseksuelles rettigheder i Danmark.

Om artiklen

Forfatter(e)
Niels Nyegaard
Tidsafgrænsning
1955 -1956
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
4. juli 2017
Sprog
Dansk
Litteratur

Wilhelm von Rosen (1999): ”Pornografiaffæren i 1955”, Zink, nr. 4. s. 14-18.

Peter Edelberg (2012): Storbyen trækker: Homoseksualitet, prostitution og pornografi i Danmark 1945-1976, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Niels Nyegaard
Tidsafgrænsning
1955 -1956
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
4. juli 2017
Sprog
Dansk
Litteratur

Wilhelm von Rosen (1999): ”Pornografiaffæren i 1955”, Zink, nr. 4. s. 14-18.

Peter Edelberg (2012): Storbyen trækker: Homoseksualitet, prostitution og pornografi i Danmark 1945-1976, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Udgiver
danmarkshistorien.dk