Energipolitik, 1972-1993

Temaer

I 1973 og 1979 blev Danmark ramt af internationale oliekriser, hvilket fik store økonomiske konsekvenser. Oliekriserne førte dog også til en nyorientering i dansk energipolitik, hvor der blev etableret et flerstrenget energiforsyningssystem. Dette gjorde Danmark mindre afhængigt af olieimport fra Mellemøsten og skabte fokus på energiforbruget.

Se hele vores særtema om De Danske Ministerier, 1972-1993.

Overvejelser om atomkraft

I begyndelsen af 1970'erne var atomkraft tænkt ind som en vigtig del af fremtidens energi. Dette førte i 1974 til oprettelsen af Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA), der i anden halvdel af 1970'erne organiserede en række betydelige demonstrationer mod de danske atomkraftplaner. Du kan læse om OOA's stiftelse og aktioner i Sigfred Christiansens beretning om OOA's aktiviteter i 1970'erne. Den store folkelige modstand mod atomkraft førte til en voksende skepsis i Folketinget, og i 1985 blev planerne om atomkraft endegyldigt droppet.

Nordsøolien og naturgas

I begyndelsen af 1960'erne opdagede man de første olieforekomster i Nordsøen. Landene omkring havet delte ved forhandlinger området imellem sig. Det gav anledning til en hårdnakket myte om, at Per Hækkerup i 1963 var fuld under forhandlingerne med Norge, og at Danmark derfor endte med at få de mindre rige oliefelter

I 1962 havde den daværende socialdemokratiske regering givet Dansk Undergrunds Consortium (DUC) under A.P. Møller-koncernen eneret på eftersøgning af olie og naturgas i den danske del af Nordsøen. Aftalen var meget fordelagtig for DUC. I lyset af oliekrisen og de lovende forekomster af olie og naturgas søgte skiftende regeringer dog gentagne gange i 1970'erne at genforhandle olie- og naturgasaftalen. Det lykkedes at få en aftale på plads, hvor statsselskabet DONG (Dansk Olie og Naturgas) fik forkøbsret på olie og naturgas, og staten investerede store ressourcer i etableringen af naturgasnettet. Det blev dog ikke modsvaret af en interesse fra forbrugerside, og DONG's økonomi var i 1980'erne helt afhængig af store statslige tilskud.

Vedvarende energi

De vedvarende energiformer spillede i 1970'erne og 1980'erne kun en marginal rolle i både energipolitikken og diskussionen om den danske miljøpolitik. På venstrefløjen og i græsrodsbevægelserne diskuterede man dog løbende det fordelagtige i at satse på sol- og vindenergi.

I 1980 begyndte virksomheden Vestas at producere vindmøller, og selv om virksomheden de første 10 år levede en noget usikker tilværelse, kunne Danmark i 1990'erne prale af at have verdens største vindmøllevirksomhed. 

Situationen med olieknaphed, økonomisk krise og diskussionerne om atomkraft og vedvarende energi satte sig også spor i datidens kulturliv, bl.a. i sangen 'Olie-blues' fra 1981, skrevet af Benny Andersen og sunget af Povl Dissing. 


PFA Pension har som en del af fejringen af sit 100-års jubilæum støttet bogværket De Danske Ministerier 1972-1993 samt denne online formidling på danmarkshistorien.dk.