Benny Andersen og Povl Dissings 'Olie-blues' 1981

Kilder

Kildeintroduktion:

Med baggrund i den egyptisk-syriske konflikt med Israel i oktober 1973, også kaldet Oktober-, eller Yom Kippur-krigen, valgte de olieproducerende OPEC-lande at reducere olieeksporten til de vestlige lande, der støttede Israel. Samtidig satte de prisen på olien op. 90 % af Danmarks energiforbrug var på dette tidspunkt baseret på olie. Som reaktion på det bratte fald i olieleverancerne vedtog regeringen en række indgreb for at begrænse energiforbruget, bl.a. bilfrie søndage.

I 1979 blev de vestlige lande og dermed også Danmark endnu en gang ramt af en oliekrise, denne gang forårsaget af uroligheder i Mellemøsten, bl.a. Shahens fald i Iran og Ayahtollah Khomeinis tilbagevenden. Begge disse kriser og deres efterfølgende effekt på oliepriserne skabte høj arbejdsløshed, stort underskud på betalingsbalancen og stigende inflation i Danmark. Situationen med olieknaphed, økonomisk krise og diskussionerne om atomkraft og vedvarende energi blev kommenteret i denne sang skrevet af Benny Andersen (1929-2018) og sunget af Povl Dissing (1938-2022).

1.   Bilen går i stå.
Flyet gror fast.
Tankvognen står tanketom.
Færgen ruster op med stivnet mast.
Kold blir historiens dom. 
Vi blir mere og mere uroli'e:
Vi har næsten ikke mere olie!

2.   Nøgler drejes om.
Lande gir tab.
Traktoren skubbes i stald.
Fyret du'r nu kun
som køleskab,
stuen som skøjtehal.
De fleste huse bliver ubeboli'e,
når vi ikke har mere olie.

3.   Virksomheders blod.
Maskiners saft.
Samfundets sorte essens.
Må vi bøje os
for kernekraft?
Er der en anden konsekvens?
I kan få det på A-4 eller folie:
Der er snart ikke mere olie!

4.   Kernekraft gir kun
mer sårbarhed.
Fremgang med Tremile-skridt[1].
Ramt af kerne-kræft eller frosset ned -
er man så ikke lige vidt?
Fortæl mig – (du skal få en magnolie!):
Hvad fanden gør vi uden olie?

SVAR:

5.   Jorden er jo varm.
Solen er rød.
Vinden kan vokse til storm.
Den sidste cyklist
er endnu ikke død.
Havets kraft overgår  "Gorm"[2].
Tænk at opleve det utroli’e:
Vi kan leve uden olie!


Ordforklaringer m.m.

[1] I marts 1979 skete der et reaktoruheld på et amerikansk atomkraftværk på Tremileøen.

[2] "Gorm" er et dansk oliefelt i Nordsøen. I 1970'erne intensiverede man, blandt andet på grund af oliekriserne, udnyttelsen af de danske oliereserver.

Om kilden

Dateret
1981
Oprindelse
”Olie-blues”. Oven Visse Vande, 1981. Exlibris - Gyldendal. Benny Andersen/Povl Dissing. Rettigheder: Benny Andersen, gengivet med tilladelse af Exlibris - Gyldendal.
Kildetype
Sangtekst
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
25. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
1981
Oprindelse
”Olie-blues”. Oven Visse Vande, 1981. Exlibris - Gyldendal. Benny Andersen/Povl Dissing. Rettigheder: Benny Andersen, gengivet med tilladelse af Exlibris - Gyldendal.
Kildetype
Sangtekst
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
25. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk