Erhard Jakobsen, 1917-2002

Artikler

Erhard Jakobsen var en populær socialdemokratisk folketingspolitiker og borgmester, der i 1973 brød med partiet og stiftede partiet Centrum Demokraterne (CD), for hvilket han var formand frem til 1989.

Socialdemokraten Erhard

Erhard Jakobsen var en populær borgmester i Gladsaxe, Kommunen udviklede sig til en socialdemokratisk mønsterkommune i hans tid som borgmester 1958-74. I 1953 blev han valgt til Folketinget for Socialdemokratiet. Her var han en del af partiets højrefløj, hvor tilslutning til NATO og ønsket om EF-medlemskab stod højt på dagsordenen. Jakobsen var især engageret i det europæiske samarbejde, og var således formand for Europabevægelsen i Danmark 1964-73, medlem af Europarådet 1964-70, og fra 1973 til 1994 også medlem af Europaparlamentet – kun afbrudt af en ministerperiode i årene 1987-88.

Jakobsen så med stor bekymring på venstredrejningen i Socialdemokratiet og i samfundet generelt. I 1972 stiftede han Aktiv Lytterkomite (fra 1976 Aktive Lyttere), som skulle dokumentere venstreorienterede medietendenser. Han vendte sig også mod partifællen udenrigsminister K.B. Andersens kritik af USA’s krigsførelse i Vietnam og støtten til de afrikanske frihedsbevægelser. Og med ministerrokaden i september 1973, der forfremmede de to EF-modstandere Ritt Bjerregaard og Karl Hjortnæs til ministre, fandt han det nødvendigt at bryde med partiet.

Partileder for CD

Erhard Jakobsen brød ud af Socialdemokratiet den 6. november 1973 og stiftede to dage senere partiet Centrum Demokraterne (CD). Ved det efterfølgende valg i december kom CD ind i Folketinget med 14 mandater – et valg, som Jakobsen selv var med til at udløse, da han udeblev fra en afstemning, hvorved regeringen mistede sit flertal og udskrev valg.

Som partileder for CD bevægede Jakobsen sig yderligere i borgerlig retning. Han var således en af hovedkræfterne bag samlingen af midterpartierne fra slutningen af 1970’erne, som kom til at bane vejen for 1980’ernes borgerlige firkløverregeringer, hvor han i perioden 1987-88 var minister for økonomisk samordning. Jakobsen gjorde sig desuden bemærket som en af de mest åbenmundede støtter til Apartheidstyret i Sydafrika, som i hans optik stod som et bolværk mod kommunismens ekspansion i Afrika.

Jakobsen fortsatte som leder af CD ind til 1989, da han overlod formandskabet til sin datter Mimi Stilling Jakobsen.

Erhard Jakobsen med datteren Mimi Jakobsen i 1982
Erhard Jakobsen i folketingssalen sammen med datteren Mimi Jakobsen i 1982. Foto: Harry Nielsen, Arbejderbevægelsens Arkiv og Bibliotek

Om artiklen

Forfatter(e)
Claus Kjersgaard Nielsen
Tidsafgrænsning
1917 -2002
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
17. januar 2019
Sprog
Dansk
Litteratur

Hein Rasmussen, Søren og Poul Villaume: Et land i forvandling (2007).

Rødgaard, Solveig: Erhard Jacobsen (1987).

Udgiver
danmarkshistorien.dk