Internationale Socialister 1984-

Artikler

Internationale Socialister (IS) er en dansk venstrefløjsgruppe, der blev stiftet i 1984, men skal ses i forlængelse af ’det nye venstres’ opblomstring i 1960’erne og 1970’erne. IS indgår i det internationale netværk, IS-tendensen, hvis væsentligste gruppe er det britiske Socialist Workers Party.

Både IS-tendensen og Socialist Workers Party har rødder tilbage til en uenighed i 1940’erne inden for den trotskistiske Fjerde Internationale, navnlig om vurderingen af Sovjetunionen. Socialist Workers Party og dets væsentligste teoretiker gennem mange år, Tony Cliff, karakteriserede Sovjetunionen og en række andre socialistiske eller kommunistiske lande, som ’statskapitalistiske’, og dermed ikke ægte socialistiske samfund.

Flere danske smågrupper har siden begyndelsen af 1970’erne tilsluttet sig den 'statskapitalistiske' tolkning af Sovjetunionen. Den mest varige organisation er her Internationale Socialister, der blev stiftet i 1984 og har eksisteret siden. Medlemstal kendes ikke præcist, men må anslås til at have fluktueret mellem ca. 50 og 200.  Organisationens erklærede mål er en form for socialisme, der opbygges ’fra neden’ gennem et ’direkte demokrati’ med udgangspunkt uden for de etablerede parlamentariske institutioner.

Ligesom andre grupper inden for den internationale IS-tendens har Internationale Socialister været kendetegnet ved en markant tilstedeværelse i gadebilledet, især gennem salget af månedsavisen Socialistisk Arbejderavis og en til tider meget offensiv hvervning af nye medlemmer til organisationen. Denne profil har sikret gruppen en ret betydelig gennemsivning af unge medlemmer, men også en vis foragt fra andre dele af venstrefløjen. Kritikken har typisk gået på at gruppen udnyttede sociale bevægelser til kortsigtet, snæver organisationsstyrkelse.

Efter at have forholdt sig afvisende til samlingen af mange andre venstrefløjsstrømninger i Enhedslisten op gennem 1990’erne, begyndte gruppen dog efterhånden – ikke mindst efter nye toner fra det britiske partis ledelse – at diskutere muligheder for samarbejde. I den proces har medlemmer af det danske Internationale Socialister også tilsluttet sig Enhedslisten, uden dog at ophæve deres egen organisations selvstændige eksistens.

Om artiklen

Forfatter(e)
Bertel Nygaard
Tidsafgrænsning
1984 -2010
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
16. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Bertel Nygaard
Tidsafgrænsning
1984 -2010
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
16. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk