Enhedslisten: Partiprogram, 1996

Kilder

Kildeintroduktion:

Enhedslisten blev dannet i 1989 som en sammenslutning af de tre venstrefløjspartier Venstresocialisterne (VS), Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), Socialistisk Arbejderparti (SAP) og fra 1991 også Kommunistisk Arbejderparti (KAP).
I dette første partiprogram fra 1996 lægges der vægt på, at det ikke er et parti i traditionel forstand, men et talerør for de folkelige og sociale bevægelser, som ikke kan komme til orde i den politiske debat. Partiet ønsker øget fokus på en human flygtningepolitik og mere økologi. Endvidere siger de nej til sociale nedskæringer og til EU.

Forsiden til Enhedslistens partiprogram
Forsiden til Enhedslistens partiprogram fra 1996. Foto: Det Kgl. Bibliotek


Enhedslisten
- det socialistiske alternativ

- Unionen er en nødvendighed.

- Arbejdsløsheden kan der ikke gøres noget ved.

- Social retfærdighed er der ikke råd til.

- Der er ingen alternativer til den førte politik

… siger de!

Vi mener noget andet - og vi vil gøre noget.

En human og solidarisk flygtningepolitik

De vestlige industrilande bærer et tungt ansvar for verdens flygtningeproblemer. Landene i den 3. verden og de tidligere østlande påtvinges en ultraliberalistisk politik, der er med til at skabe social nød og elendighed, krige og flygtninge. Flygtninge fra krig og forfølgelse skal hjælpes.

Enhedslisten kræver, at de får flygtningestatus og reelle integrationstilbud. Enhedslisten arbejder for at sikre asylansøgeres retsstilling. Vi går imod den herskende tendens til at kriminalisere dem bl.a. med krav om fingeraftryk og frihedsberøvelse alene fordi de kommer fra bestemte lande.

Racisme er afskyelig

Racisme betyder hetz mod og forfølgelse af mennesker med en anden etnisk baggrund.

Men racisme er også gift mod det sammenhold, der skal til for at gøre samfundet bedre, for de dårligst stillede. Endelig er racisme platform for nazister og fascister, der ønsker et højre-diktatur indført.

Derfor skal racismen stoppes.

Der er brug for moddemonstrationer, når højreradikale og fremmedfjendske organisationer driver hetz mod deres medmennesker. Men der er også en vigtig opgave i at gå i dialog og diskussion med almindelige mennesker, der bruger de fremmede som syndebukke. Her er der brug for oplysning og argumenter – ikke for firkantede slagord.

For socialisme!

Socialisme er en reel udvidelse af alle menneskers mulighed for at deltage i samfundets ledelse.

Socialisme betyder at de tilkæmpede frihedsrettigheder og sociale goder bevares og udvikles og at markedskræfternes frie spil afløses af bevidst prioritering.

Socialisme kræver solidaritet og en stadig kamp mod sociale uligheder, fordi uligheder avler privilegier, pampervælde og undertrykkelse, og fordi den socialistiske ide udspringer af en demokratisk kamp for et bedre samfund. Socialisme er den grundlæggende ide, der kan imødegå økonomisk udbytning, social udstødning og økologisk sammenbrud.

Enhedslisten - et græsrodsparti

Enhedslisten er ikke et parti i traditionel forstand. Vi ønsker at være talerør for nogle af de mange folkelige og sociale bevægelser, som ikke kan komme til orde i den politiske debat.

Vi arbejder i lokalgrupper og i interessegrupper for i fællesskab med andre at blande os i diskussioner og kampe, der tager fat i urimeligheder - og for at pege på andre løsninger.

Vi forsøger at organisere den politiske aktivitet på basis af de enkelte medlemmers personlige engagement. Politisk aktivitet skal være inspirerende, social og lystbetonet!

Enhedslisten er en åben organisation, f. eks kan ikke-medlemmer deltage i vores udvalg og konferencer.

Enhedslisten er en demokratisk organisation. Det er medlemmernes engagement, der bestemmer den politiske udvikling. Vi har ingen formand, men en kollektiv ledelse og vi har urafstemning om folketingskandidater.

Foreløbig er vi omkring 1500, som synes det er sjovt og inspirerende at være medlem af Enhedslisten - og vi vil gerne være mange flere.

Økologi begynder med Ø

Der er bevægelse på miljøområdet, men også meget hykleri. På den ene side taler Socialdemokratiet og andre om at forbedre miljøet. På den anden side tvinger de Øresundsbroen igennem. De spiller hassard med vandmiljøet i Østersøen og i Øresund.

Overalt i landet står motorvejsanlæg som monumenter over en miljøfjendsk trafikpolitik. Stadig flere motorveje planlægges. Bilismen og blind økonomisk vækst sættes over alle andre hensyn.

Der er brug for en helt anden politik, der sikrer en god og effektiv kollektiv trafik. Der skal indføres ikke-forurenende energikilder og økologisk forsvarlig produktion. Landbruget skal omlægges til økologisk dyrkning. Ingen gift i maden, ingen gift i vandet!

Nej til sociale nedskæringer

Hvis det danske samfund ikke skal ende som det amerikanske, er der brug for en ny og solidarisk socialpolitik.

Enhedslisten mener at: Ventelisterne til hospitaler og plejehjem skal afskaffes. Det offentlige sundhedsvæsen skal have tilstrækkelige ressourcer til at give en kvalificeret og menneskelig behandling.

Der skal ydes en anstændig hjemmehjælp og tilstrækkelige plejehjemspladser til de ældre og handicappede. En ansvarlig behandling af og omsorg for de psykisk syge. Øjeblikkelig afskaffelse af ventelisterne til daginstitutionerne. 

Mere arbejde og fritid

Mens mange knokler bliver andre holdt helt udenfor arbejdsmarkedet, og må klare sig på lav understøttelse eller bistandshjælp.

Enhedslisten kræver dette ændret: Arbejdet skal fordeles gennem bedre orlovsordninger og arbejdstiden nedsættes til 30 timer.

De arbejdsløse skal ikke jagtes med tåbelige beskæftigelsesordninger og stadige stramninger af rådighedsreglerne. Der skal skabes reelle nye jobs, ikke mindst i det offentlige og i selvstyrende projekter. Det er arbejdsløsheden der skal bekæmpes, ikke de arbejdsløse.

Til venstre for EF-Unionen

Vi er imod Unionen, fordi den er udemokratisk. Unionen er styret af en rendyrket kapitalistisk målsætning og politiske kræfter, alle progressive må bekæmpe. Enhedslisten er det eneste parti i Folketinget, der fastholder unionsmodstanden. Op til regeringskonferencen i 1996 vil vi vise, at der er en fremtid for Europa uden Unionen.

Enhedslisten har udgivet debatoplægget »Et Europa uden EU«, som kan rekvireres. På tlf. 33933324.