Danske regeringer 1982-1993

Øvrige

Kort oversigt over de danske regeringer fra 1982-1993

Poul Schlüter (1)

Det Konservative Folkeparti (K), Venstre (V), Centrumdemokraterne (CD), Kristeligt Folkeparti (KF)
10. september 1982 - 10. september 1987

 • Statsminister: Poul Schlüter (K) 
 • Finansminister: Henning Christophersen (V),
  fra 03.07.1984: Palle Simonsen (K) 
 • Udenrigsminister: Uffe Ellemann-Jensen (V) 
 • Justitsminister: Erik Ninn-Hansen (K) 
 • Økonomiminister: Anders Andersen (V) 
 • Landbrugsminister: Niels Anker Kofoed (V),
  fra 12.03.1986: Britta Schall Holberg (V) 
 • Energiminister: Knud Enggaard (V),
  fra 12.03.1986: Svend Erik Hovmand (V) 
 • Industriminister: Ib Stetter (K),
 • fra 12.03.1986: Nils Wilhjelm (K) 
 • Socialminister: Palle Simonsen (K),
  fra 23.07.1984: Elsebeth Kock-Petersen (V), 
  fra 12.03.1986: Mimi Stilling Jakobsen (CD) 
 • Miljøminister og minister for nordiske anliggender:
  Christian Christensen (KF) 
 • Undervisningsminister: Bertel Haarder (V) 
 • Minister for offentlige arbejder: Arne Melchior (CD),
  fra 14.08.1986: Frode Nør Christensen (CD) 
 • Fiskeriminister: Henning Grove (K),
  fra 12.03.1986: Lars P. Gammelgaard (K) 
 • Boligminister: Niels Bollmann (CD), fra 12.03.1986: Thor Pedersen (V) 
 • Arbejdsminister: Grethe Fenger Møller (K),
  fra: 12.03.1986: Henning Dyremose (K) 
 • Minister for kulturelle anliggender: Mimi Stilling Jakobsen (CD),
  fra 12.03.1986: H.P. Clausen (K) 
 • Kirkeminister: Elsebeth Kock-Petersen (V),
  fra 23.07.1984: Mette Madsen (V) 
 • Indenrigsminister: Britta Schall Holberg (V),
  fra 12.03.1986: Knud Enggaard (V) 
 • Minister for skatter og afgifter: Isi Foighel (K) 
 • Minister for Grønland: Tom Høyem (CD),
  fra 01.09.1987: Mimi Stilling Jakobsen (CD) 
 • Forsvarsminister: Hans Engell (K)

 

Poul Schlüter (2)

Det Konservative Folkeparti (K), Venstre (V), Centrumdemokraterne (CD), Kristeligt Folkeparti (KF)
10. september 1987 - 3. juni 1988

 • Statsminister: Poul Schlüter (K) 
 • Udenrigsminister: Uffe Ellemann-Jensen (V) 
 • Finansminister: Palle Simonsen (K) 
 • Justitsminister: Erik Ninn-Hansen (K) 
 • Minister for økonomisk samordning: Erhard Jakobsen (CD) 
 • Økonomiminister: Knud Enggaard (V) 
 • Miljøminister: Christian Christensen (KF) 
 • Undervisnings- og forskningsminister: Bertel Haarder (V) 
 • Socialminister: Mimi Stilling Jakobsen (CD) 
 • Kirkeminister: Mette Madsen (V) 
 • Energiminister: Svend Erik Hovmand (V) 
 • Fiskeriminister og minister for nordisk samarbejde:
  Lars P. Gammelgaard (K) 
 • Arbejdsminister: Henning Dyremose (K) 
 • Indenrigsminister: Thor Pedersen (V) 
 • Kultur- og kommunikationsminister: H.P. Clausen (K) 
 • Industriminister: Nils Wilhjelm (K) 
 • Trafikminister: Frode Nør Christensen (CD) 
 • Skatteminister: Anders Fogh Rasmussen (V) 
 • Sundhedsminister: Agnete Laustsen (K) 
 • Landbrugsminister: Laurits Tørnæs (V) 
 • Forsvarsminister: Bernt Johan Collet (K) 
 • Boligminister: Flemming Kofod-Svendsen (KF)

 

Poul Schlüter (3)

Det Konservative Folkeparti (K), Venstre (V), Radikale Venstre (RV)
3. juni 1988 - 18. december 1990

 • Statsminister: Poul Schlüter (K) 
 • Udenrigsminister: Uffe Ellemann-Jensen (V) 
 • Finansminister: Palle Simonsen (K),
  fra 30.10.1989: Henning Dyremose (K) 
 • Økonomiminister: Niels Helveg Petersen (RV)
 • Justitsminister: Erik Ninn-Hansen (K),
 • fra 10.01.1989: H.P. Clausen (K),
 • fra 05.10.1989 Hans Engell (K) 
 • Skatteminister: Anders Fogh Rasmussen (V) 
 • Forsvarsminister: Knud Enggaard (V) 
 • Undervisnings- og forskningsminister: Bertel Haarder (V) 
 • Sundhedsminister: Elsebeth Kock-Petersen (V),
  fra 07.12.1989: Ester Larsen (V) 
 • Fiskeriminister: Lars P. Gammelgaard (K),
  fra 05.10.1989: Kent Kirk (K) 
 • Arbejdsminister: Henning Dyremose (K),
  fra 30.10.1989: Knud E. Kirkegaard (K) 
 • Indenrigsminister og minister for nordisk samarbejde:
  Thor Pedersen (V) 
 • Trafikminister: H.P. Clausen (K),
 • fra 10.01.1989: Knud Østergaard (K)
 • Kommunikationsminister: H.P. Clausen (K),
  fra 10.01.1989: Torben Rechendorff (K)
 • Kirkeminister: Torben Rechendorff (K)
 • Industriminister: Nils Wilhjelm (K),
  fra 02.12.1989: Anne Birgitte Lundholt (K) 
 • Boligminister: Agnete Laustsen (K) 
 • Landbrugsminister: Laurits Tørnæs (V)
 • Energiminister: Jens Bilgrav-Nielsen (RV)
 • Kulturminister: Ole Vig Jensen (RV) 
 • Miljøminister: Lone Dybkjær (RV) 
 • Socialminister: Aase Olesen (RV)

 

Poul Schlüter (4)

Det Konservative Folkeparti (K), Venstre (V)
18. december 1990 - 25. januar 1993 

 • Statsminister: Poul Schlüter (K) 
 • Udenrigsminister: Uffe Ellemann-Jensen (V) 
 • Finansminister: Henning Dyremose (K) 
 • Økonomiminister: Anders Fogh Rasmussen (V),
  fra 19.11.1992: Thor Pedersen (V)
 • Skatteminister: Anders Fogh Rasmussen (V),
  fra 19.11.1992: Peter Brixtofte (V) 
 • Forsvarsminister: Knud Enggaard (V)
 • Minister for nordisk samarbejde: Thor Pedersen (V),
  fra 19.11.1992: Knud Enggaard (V)
 • Indenrigsminister: Thor Pedersen (V)
 • Undervisnings- og forskningsminister: Bertel Haarder (V) 
 • Justitsminister: Hans Engell (K) 
 • Landbrugsminister: Laurits Tørnæs (V)
 • Kirkeminister og kommunikationsminister: Torben Rechendorff (K) 
 • Boligminister: Svend Erik Hovmand (V) 
 • Fiskeriminister: Kent Kirk (K) 
 • Arbejdsminister: Knud E. Kirkegaard (K) 
 • Industriminister og energiminister: Anne Birgitte Lundholt (K) 
 • Sundhedsminister: Ester Larsen (V) 
 • Trafikminister: Kaj Ikast (K) 
 • Miljøminister: Per Stig Møller (K)
 • Socialminister: Else Winther Andersen (K)
 • Kulturminister: Grethe Rostbøll (K)

 

Øvrige

Forfatter(e)
danmarkshistorien.dk
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
28. november 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Øvrige

Forfatter(e)
danmarkshistorien.dk
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
28. november 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk