Jens-Peter Bonde, 1948-2021

Artikler

Europapolitiker, en af den danske EF/EU-modstands mest markante politiske profiler.

Politisk karriere

Jens-Peter Bonde blev som medlem af Radikal Ungdom i 1970 inddraget i skabelsen af Folkebevægelsen mod EF. Forbindelsen til de meget aktive kommunister inden for Folkebevægelsen bevirkede, at Jens-Peter Bonde meldte sig ind i DKP og hurtigt blev et ledende medlem her. Det varede ved frem til partiets opløsning i 1990. Herefter har han været uden partitilhør.

Efter bladet Notats fallit i 1974 genrejste Bonde bladet og virkede herfra som primus motor i næsten alle dele af Folkebevægelsens virksomhed og i ledelsen. Han blev indvalgt i Europaparlamentet i 1979 på Folkebevægelsens liste og havde sæde i parlamentet indtil 2008. Jens-Peter Bonde har i parlamentet været initiativtager til adskillige tværpolitiske gruppedannelser.

Jens-Peter Bonde er forfatter til mere end 60 bøger om EF og EU. Skønt han stadig sad i Folkebevægelsens ledelse i 1992, var han medstifter af de rivaliserende organisationer Danmark 92 og JuniBevægelsen. Under hårde personopgør meldte han sig herefter ud af Folkebevægelsen. Jens-Peter Bonde er den danske politiker, som længst har beskæftiget sig eksklusivt med EF/EU-stof. Han har i sit virke opnået en stor indsigt, som han er alment respekteret for i Danmark. Hans store taktiske evner har dog ofte gjort ham til en udskældt mand, både i tilhænger- og modstanderkredse.

 

Læs e-bogen:
Jens-Peter Bondes erindringer: Fra EF-modstander til demokratisk reformator (2021).