Nathalie Lind, 1918-1999

Artikler

Nathalie Lind var venstrepolitiker og minister under tre forskellige regeringer. Hun var socialminister (1968-71) og justitsminister (1973-75, 1978-79) og stod bl.a. i spidsen for en modernisering af sociallovgivningen. Nathalie Lind var desuden engageret i ligestillingsarbejdet og det nordiske samarbejde.

Opvækst og karriere

Bertha Frederikke Nathalie Lind blev født i København i 1918. Hendes far døde, da hun var blot to år gammel, og moren overtog farens fiskeforretning i Hillerød. Det var moren magtpåliggende, at Nathalie Lind skulle have en uddannelse, og hun kom derfor på Frederiksborg Statsskole, hvorfra hun blev student i 1936.

Nathalie Lind valgte derefter at studere jura på Københavns Universitet, og hun blev her formand for Juridisk Diskussionsklub. Hun blev cand.jur. i 1943 og søgte ind i Handelsministeriet. Hun blev dog bedt om at trække sin ansøgning, fordi der i ministeriets søfartsafdeling forekom sager, f.eks. om sømænd med kønssygdomme, som ministeriet anså for upassende for kvinder. I stedet fik Nathalie Lind arbejde som sekretær ved Mødrehjælpen 1943-44. I 1945 flyttede hun med sin mand til Aalborg, hvor de begge arbejdede som politifuldmægtige, indtil hun i 1948 blev sagfører.

Parret flyttede senere til Virum, hvor Lind drev advokatvirksomhed 1955-63.

Folketingskandidat og -medlem

Nathalie Lind stillede op til Folketinget for Venstre i 1957 og 1960. På trods af at hun fik mange personlige stemmer, lykkedes det hende ikke at opnå valg. I pressen blev hun omtalt som ”hende der fik stemmerne, men ikke mandatet”. Hun blev valgt til Folketinget første gang i 1964 i Fredensborgkredsen, men opnåede ikke genvalg i 1966. I 1968 overtog hun Vardekredsen og var sikret valg frem til 1981, hvor hun valgte at forlade Folketinget.

Nathalie Lind

Portrætfoto af Nathalie Lind. Foto: Folketingets Bibliotek

Kvindesagspolitiker

Nathalie Lind var tidligt engageret i kvindesagen. I Aalborg var hun 1947-55 formand for Kvindernes Diskussionsklub, og efter hun flyttede til Sjælland blev hun formand for Venstres Kvinder i Lyngby 1957-61.  Fra 1959 til 1962 var hun formand for Dansk Kvindesamfunds Københavnskreds og i 1966-68 landsformand for Dansk Kvindesamfund. Nathalie Lind var især optaget af at styrke kvinders politiske deltagelse, afskaffe forsørgerbegrebet, ophæve samleverbeskatningen og tilvejebringe en mere liberal abortlovgivning.

Socialminister 1968-71

Ved siden af kvindesagen var Nathalie Lind optaget af det sociale og juridiske område. Under VKR-regeringen (1968-71) ledet af den radikale Hilmar Baunsgaard (1920-1989) var Lind socialminister og stod bag et stort reformarbejde, der bidrog til modernisering og forenkling af sociallovgivningen. Det omfattede i 1971 etableringen af den offentlige sygesikring, oprettelsen af Socialstyrelsen, som samlede administrationen af børne- og ungdomsforsorg, åndssvageforsorg og revalidering, og endelig oprettelsen af Den Sociale Ankestyrelse.

Justits- og kulturminister 1973-75

Under Poul Hartlings (1914-2000) Venstreregering (1973-75) var Nathalie Lind justits- og kulturminister. Hun fik bl.a. gennemført mindre ændringer af retsplejeloven, arveloven og en ændring i loven om erstatning ved atomskader. Hun fulgte ligeledes op på den tidligere regerings indsats mod bagmandskriminalitet med en lov om ændring af lovene om tinglysning og konkurs.

I 1973-74 vakte Nathalie Lind debat, da hun stillede lovforslag om indførelse af hastighedsbegrænsninger for biltrafikken samt pligt til at bruge sikkerhedsseler. Dette blev af mange folketingsmedlemmer anskuet som et indgreb i den personlige frihed.

Nathalie Lind fortsatte som justitsminister i SV-regeringen (1978-79) under den socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen (1922-2016).

Hartling-regeringen

Den 19. december 1973 dannede Poul Hartling en Venstre-regering. Her er Hartling-regeringen fotograferet på trappen op til Christiansborg. Fra venstre er det kirke- og trafikminister Kresten Damsgaard, finansminister Anders Andersen, miljø- og grønlandsminister Holger Hansen, undervisningsminister Tove Nielsen, udenrigsminister Ove Guldberg, landbrugs- og fiskeriminister Niels Anker Kofoed, statsminister Poul Hartling, økonomi- og handelsminister Poul Nyboe Andersen, forsvarsminister Erling Brøndum, justits- og kulturminister Nathalie Lind, arbejds- og boligminister Johan Philipsen og indenrigs- og socialminister Jacob Sørensen. Foto: Erik Petersen, POLFOTO/RITZAU FOTO    

Nordisk samarbejde

Nathalie Lind var engageret i nordisk samarbejde og var formand for Nordisk Råds juridiske udvalg og for den danske delegation i Nordisk Råd i 1978.

Efter Nathalie Lind forlod Folketinget i 1981 blev hun chef for Den Sociale Ankestyrelse (1982-88).

Om artiklen

Forfatter(e)
Rosanna Farbøl, Thorsten Borring Olesen
Tidsafgrænsning
1918 -1999
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
23. oktober 2018
Sprog
Dansk
Litteratur

Olesen, Thorsten Borring og Niels Wium: De danske ministerier 1972-1993, bd. 5, del 1 (2017).

Wium, Niels og Thorsten Borring Olesen: De danske ministerier 1972-1993, bd. 5, del 2 (2018).

Kaarsted, Tage: De danske ministerier 1953-1972, bd. 4 (1992).

Dübeck, Inge: Nathalie Lind i Dansk Kvindebiografisk Leksikon,

Udgiver
danmarkshistorien.dk