Kvindekamp og kønsroller, 1960-1985

Temaer

I dette tema præsenteres en række leksikonartikler og kilder, der dækker væsentlige begivenheder, personer og organisationer i forbindelse med kvindebevægelsen og dens virke 1960 til 1985. Enkelte artikler rækker ud over perioden, da nogle organisationer og begivenheder skal ses i en bredere tidshorisont.  

I 1960'erne og 1970'erne skete der flere opbrud i forhold til kønsrollerne. Kvindernes erhvervsdeltagelse steg markant, hvilket førte til krav om ligeløn, bedre barselsordninger samt en diskussion om fordelingen af husarbejdet. Disse krav blev fremført af den nystiftede og hurtigt voksende bevægelse Rødstrømperne og kvindefagforeningen Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (KAD). Perioden blev også præget af, at sex og krop blev store samtaleemner. P-pillen kom på markedet i 1966, og adgang til fri abort blev indført i 1973. Dette var med til at give danske kvinder større selvbestemmelse over egen krop og seksualitet og førte også til stor interesse for viden om egen krop. Dette ses blandt andet i håndbogen Kvinde kend din krops popularitet fra 1975 og frem. 

Plakat fra KAD's ligelønskampagne i 1973

Plakat fra KAD's ligelønskampagne i 1973. Fra: 'Jo, det kunne nytte'  

I dette tema kan du blandt andet læse oversigtsartikler om kampen for ligeløn, indførelsen af den fri abort og udviklingen inden for barselslovningen. Ønsker du at gå i dybden med disse emner, finder du en række kilder, bl.a. et interview med to kvinder, der fik foretaget illegal abort, lov om svangerskabsafbrydelse af 13. juni 1973 og Ligelønsloven fra 4. februar 1976

Du kan også læse om periodens vigtigste organisationer, herunder Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark(KAD), der spillede en vigtig rolle i forbindelse med indførelsen af ligelønnen, og Rødstrømpebevægelsen, som var med til at gøre det private politisk.  I forlængelse heraf kan du i en række lydoptagelser høre de to tidligere rødstrømper Karen Syberg og Karen Jespersen fortælle om deres oplevelser og erfaringer med bevægelsen. I temaet kan du også få svar på, om rødstrømperne virkelig brændte deres bh'er.

Er du interesseret i nogle af de institutioner, som blev formet af kvindebevægelsen, og som eksisterer den dag i dag, kan du læse artikler om bl.a. Ligestillingsrådet og Femølejren.

I forbindelse med den seksuelle frigørelse i 1960'erne og 1970'erne har danmarkshistorien.dk produceret tre korte film om p-pillens historie, hvor Merete Ipsen, der er museumsinspektør på Kvindemuseet i Aarhus, fortæller om pillens historiske og samfundsmæssige konsekvenser. Desuden kan du læse om den berømte og berygtede bog Kvinde kend din krop.

Kvinder demonstrerer for ligeløn i 1971
Ligelønsdemonstration 1971.
Fra: 'Jo, det kunne nytte'  

Om temaet

Forfatter(e)
Astrid Elkjær Sørensen
Tidsafgrænsning
1960 -1985
Sidst redigeret
2. november 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om temaet

Forfatter(e)
Astrid Elkjær Sørensen
Tidsafgrænsning
1960 -1985
Sidst redigeret
2. november 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk