DBU: Referat af DBU’s ordinære repræsentantskabsmøde, 27. februar 1972

Kilder

Kildeintroduktion

I dette uddrag af referatet fra Dansk Boldspil-Unions (DBU) ordinære repræsentantskabsmøde i 1972 beretter daværende bestyrelsesformand for DBU, Vilhelm Skousen (1908-1986), om kvindefodboldens optag i unionen. Behandlingen af nedsættelsen af et såkaldt dameudvalg er også inddraget. Repræsentantskabsmødet fandt sted i Aalborghallen i Aalborg den 27. februar 1972 og fulgte dermed efter lokalunionernes årsmøder, hvor man netop havde optaget kvindefodbolden på regionalt niveau. Tilbage stod så blot den officielle optagelse i den nationale union, DBU, som fandt sted ved dette repræsentantskabsmøde. Formandens årlige beretning på repræsentantskabsmødet skulle ses som et supplement til tidligere udsendte skriftlige beretninger og omhandlede det foregående år foruden de kommende opgaver i det forestående år.

Referatet er gengivet i medlemsbladet Dansk Boldsport, som var DBU’s officielle organ og medlemsblad. Det blev tilsendt lokalunioner, klubber, medlemmer af repræsentantskabet og udvalg samt private abonnementer. Dette uddrag er fra referatets punkt 2 ”Aflæggelse af beretninger” og punkt 4 ”Forslag”.

ad 2:

Formanden fik ordet og aflagde følgende beretning i tilslutning til den udsendte, skriftlige beretning.

(…)

Damefodbold optages

1972 ser ud til at blive året, hvor damefodbold officielt optages under unionerne. Det er sket på de forskellige lokale årsmøder [her] i februar og skulle i dag rundes af med vedtagelsen om at nedsætte et permanent udvalg til at være bestyrelsens rådgiver i disse spørgsmål ved nøje at følge tilslutningen og vurdere spillet i det kommende år, for derefter at komme med en indstilling om den fremtidige udvikling. Udbredelsen og standarden må vurderes og analyseres, inden der bliver tale om fremtidige overbygninger på de lokale turneringer.

Det er ikke bestyrelsens agt at arrangere landskampe i år eller tillade noget internationalt samkvem, bortset fra klubkampe på venskabsbasis. Og man må forstå, at der ikke kan gives tilladelse til at deltage i arrangementer, der ikke er godkendt af andre nationale forbund. Skulle det udvikle sig, som mange tror, så må den indplacering under DBU, som sker i år, i hvert fald siges at være kommet, inden det hele var blevet helt overskueligt.

(…)

A 1:

I § 6, stk. 1, indsættes som et nyt stykke 10: ”udvalget vedrørende damefodbold, jfr. § 31”, og som ny § 31 (hvorefter § 31, f. f. bliver §§ 32 f. f.) tilføjes:

”Der nedsættes et udvalg med den opgave at koordinere og følge damefodbold og afgive indstilling til bestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører damefodbold.

Til udvalget vælger hver lokalunion et medlem for en periode på 2 år ad gangen. Herudover vælger bestyrelsen udvalgets formand.”

ad 4:
A, 1:
Formanden forelagde forslaget som en konsekvens af de tidligere vedtagelser inden for DBU og lokalunionerne om at komme i gang med damefodbold og bad om godkendelse af forslaget.

Hagensen[1] ville gerne vide, om dette udvalg skulle tage sig af alle spørgsmål – også de, der nu hører under bestående udvalg og formanden kunne hertil oplyse, at sådanne problemer skulle løses af de saglige udvalg, der nu findes, men at dameudvalget primært skulle følge udviklingen i damefodbold og analysere hele standarden f.eks. med henblik på indstiftelse af [et] DM[2].

Forslaget blev ved håndsoprækning eenstemmigt godkendt.


Ordforklaringer m.m.

[1] Erik Hagensen (1919-2019): fodboldspiller og senere træner i Akademisk Boldklub og gennem årene medlem af flere udvalg i DBU.

[2] DM: danmarksmesterskab. Det afholdtes første gang for kvinder i 1973. I 1974 spillede kvindelandsholdet den første officielle landskamp mod Sverige, hvor Danmark vandt med 1-0.

Om kilden

Dateret
27-02-1972
Oprindelse
DBU: Dansk Boldsport: Dansk Boldspil-Union, Officielle meddelelser, nr. 2, 49. årgang (1972), s. 5 og 9
Kildetype
Referat
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. januar 2023
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
27-02-1972
Oprindelse
DBU: Dansk Boldsport: Dansk Boldspil-Union, Officielle meddelelser, nr. 2, 49. årgang (1972), s. 5 og 9
Kildetype
Referat
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. januar 2023
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk