DBU/Dansk Boldsport: ”Omkring damefodbold”, 1971

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne kilde kan du læse om omstændighederne angående optagelsen af kvindefodbolden i Dansk Boldspil-Union i Dansk Boldsport, som var DBU’s officielle organ og medlemsblad. Det blev tilsendt lokalunioner, klubber, medlemmer af repræsentantskabet og udvalg samt private abonnementer. I hvert nummer kunne man læse om aktuelle emner, som havde optaget bestyrelsen, et udvalg eller offentligheden, i ”Omkring”-artiklerne. Disse artikler havde karakter af en leder. Artiklerne var gennembehandlede i DBU, og formålet var således at informere medlemmerne om DBU’s officielle holdning til et givent emne.

I nummer 7 fra 1971 kunne man i ”Omkring”-artiklen læse om damefodbolden og synspunkterne omkring dennes optag under DBU’s faner. Herunder blev punkter som ensretning af regler, aldersgrænser, nationale og internationale turneringer m.v. opremset. Artiklen blev bragt, efter at det danske kvindelandshold havde vundet det uofficielle verdensmesterskab i Mexico samme år, hvortil UEFA (Union of European Football Associations) efterfølgende havde henvendt sig til sine medlemslande (herunder Danmark) for at opfordre de nationale organisationer til at tage kontrol med kvindefodbolden. Kvindefodbold blev i 1972 officielt en del af DBU.

Den originale artikel.

Den oprindelige artikel i Dansk Boldsport. Fra: Dansk Boldsport, Dansk Boldsport-Union, Officielle meddelser


Omkring damefodbold

Det ligger nu klart, at alle lokalunionerne – og DBU – i princippet er positivt indstillet overfor optagelsen af damehold og udskrivningen af turneringer for disse. Fra 1972. Formelt skal de indledende forhandlinger følges op af vedtagelser på de respektive årsmøder, men alle forhold synes gennemdrøftet.

Der ligger to hovedsynspunkter. At få så vidt muligt ensartede regler over hele landet, men også i sammenligning med de andre lande i Europa, der driver turneringer for damehold. Og dernæst at lægge spillet og dets udøvelse så tæt som muligt op ad det spil som herrerne spiller i dag.

Indenfor landet synes der enighed om aldersgrænserne: indtil 11 år, 11 til 13, 13 til 15, 15 til 17 og over 17 år, medens der er uenighed om spilletiden. Nærmere afventer drøftelserne indenfor UEFA.

Givet er det også, at der i 1972 bygges op på lokale rækker – eventuelt med samarbejde to lokalunioner imellem -, men ikke før 1973 spilles landsomfattende rækker og erfaringerne i 1972 skal vise, om der skal være een, to eller fire rækker. Spillet skal følges, interessen måles og herefter kan spørgsmålet afgøres; ind i betragtningerne kommer nødvendigvis også økonomiske overvejelser om afholdelsen af rejseudgifterne.

Følgende dette sportslige oplæg, vil der næppe heller i 1972 blive tale om afvikling af landskampe, men formen for internationalt samkvem skal drøftes på UEFA-plan. Givet er det, at kun samkvem mellem organiserede klubber vil kunne finde sted.

Uddannelsen af dommere og instruktører følges op. På det elementære orienteringskursus for trænere kan kvinder deltage; muligvis skal træneruddannelsen på en senere fase specialiseres til instruktion af piger. Dommermæssigt slettes enhver grænse og lokalunionerne kan frit ansætte dommere af begge køn. Tænkeligt vil de kvindelige dommere blive benyttet i damekampene og i kampe med lilleputter og drenge, men ingen formel begrænsning foreligger.

Det skal blive interessant at følge den naturlige indplacering af damefodbold i fodboldsamfundet og se meget vanetænkning revideret.

 

Om kilden

Dateret
1971
Oprindelse
DBU: Dansk Boldsport: Dansk Boldspil-Union, Officielle meddelelser, nr. 7, 48. årgang (1971), s. 3
Kildetype
Artikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. januar 2023
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk