HØR: Karen Syberg fortæller i 1981 om oprettelsen af Femølejren

Kilder

Kildeintroduktion:

Karen Syberg (1945 - ) fortæller i dette interview fra 1981 om, hvordan det lykkedes at overtale kulturminister Kresten Helveg Petersen (R) til at oprette den første kvindelejr på Femø. Lejren fandt sted i sommeren 1971, et år efter rødstrømpebevægelsens start. Femølejrene gav kviner mulighed for at leve i en alternativ kultur på deres egne betingelser. De første år stod medierne på nakken af hinanden for at få billeder fra Femølejren. Det var en sensation i Danmark, at kvinder tog på sommerlejr uden mænd, og så gik de sågar uden tøj, når solen skinnede. Efter det første år hvor ca. 700 kvinder tog til Femø, blev der arrangeret temauger, hvor forskellige emner blev behandlet gennem oplæg, film og diskussioner. Temaerne var eksempelvis børn, familie, uddannelse, musik og dans, kvinder over 40 eller EF, og der blev arrangeret en international uge, hvor kvinder fra andre lande deltog. Siden har Femølejrene været en årligt tilbagevendende begivenhed. For mange kvinder blev Femø den første kontakt med rødstrømpebevægelsen, og alene af den grund fik lejrene en stor betydning.

    

Karen Syberg
Karen Syberg. Fra Dansk
Lydhistorie, Statsbiblioteket.

 

 

Femølejren
Femølejren. Fra Dansk Lydhistorie,
Statsbiblioteket.

 

 

Femølejren
Femølejren. Fra Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket.

 

 

Femølejren
Femølejren. Fra Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket.

 

 

Femølejren
Femølejren. Fra Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket.

 

 

Femølejren
Femølejren. Fra Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket.

 

 

Femølejren
Femølejren. Fra Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket.

 

 

Femølejren
Femølejren. Fra Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket.