HØR: Karen Syberg om tomrummet efter rødstrømpebevægelsen 1981

Lydklip

Kildeintroduktion:

I dette interview fra 1981 fortæller Karen Syberg (f. 1945) om det tomrum, hun oplevede, da rødstrømpebevægelsen begyndte at ebbe ud. Allerede i midten af 1970'erne blev der dannet forskellige grupperinger inden for rødstrømpebevægelsen, såsom 'Kvinder over 40', 'Unge Kvinder' og 'Joan-søstrene'. I løbet af 1980'erne gik stadigt flere rødstrømper ind i andre græsrodsbevægelser som 'Kvinder for Fred' eller blev aktive i det lokalpolitiske arbejde. Det var blandt årsagerne til, at rødstrømpebevægelsen i 1980'erne mistede sin aktualitet og betydning.

Bevægelsen ebbede ud, og i 1985 holdt rødstrømperne i Aarhus officielt afdansningsbal. Rødstrømpebevægelsen formåede i sine ca. 15 år at sætte fokus på en lang række spørgsmål som f.eks. retten til fri abort, ligeløn, manglen på daginstitutioner, vold mod kvinder og prostitution, og den virkede som katalysator for bevidstgørelsen af en hel generation af kvinder.

    

Transskription af interviewet:

Altså, der opstod selvfølgelig et tomrum, ik’. Altså, man kan sige, jeg havde ikke haft noget privatliv i over to år. Mit privatliv havde været mit politiske liv og omvendt, ik’, både fysisk og psykisk, ik’.

Og det var meget vigtigt at leve på den måde, det syntes jeg.

Sådan ville jeg også leve i dag, hvis jeg kunne komme til det. Men det kan man ikke i dag. Fordi der findes ingen steder, hvor der er revolution mere. Så man må acceptere trods alt, at det hele ikke hænger sammen.

For jeg kender ingen steder i dag, hvor ens private, altså ens indre kan blive bearbejdet i en sammenhængende politisk virkelighed, hvor man også synes, at der er omvæltende perspektiver, og at man er midt i det og arbejder både med sig selv og med dem, og med hvordan fremtiden skal se ud, uden nogen grænser imellem.

Sådan var det faktisk også dengang, i hvert fald for mig, og også for de andre. Og sådan har det aldrig været siden hen. Og da jeg brød med rødstrømpebevægelsen, da opstod der et kolossalt tomrum, ik’.  


Karen Syberg
Karen Syberg. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Plakat
Plakat. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Århus 8. marts 1975
Aarhus 8. marts 1975. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket. Foto: Anette Borchorst