HØR: Karen Syberg om tomrummet efter rødstrømpebevægelsen 1981

Kilder

Kildeintroduktion:

I dette interview fra 1981 fortæller Karen Syberg (1945-) om det tomrum, hun oplevede, da rødstrømpebevægelsen begyndte at ebbe ud. Allerede i midten af 1970'erne blev der dannet forskellige grupperinger inden for rødstrømpebevægelsen, såsom 'Kvinder over 40', 'Unge Kvinder' og 'Joan-søstrene'. I løbet af 1980'erne gik stadigt flere rødstrømper ind i andre græsrodsbevægelser som 'Kvinder for Fred' eller blev aktive i det lokalpolitiske arbejde. Det var blandt årsagerne til, at rødstrømpebevægelsen i 1980'erne mistede sin aktualitet og betydning. Bevægelsen ebbede ud, og i 1985 holdt rødstrømperne i Aarhus officielt afdansningsbal. Rødstrømpebevægelsen formåede i sine ca. 15 år at sætte fokus på en lang række spørgsmål som f.eks. retten til fri abort, ligeløn, manglen på daginstitutioner, vold mod kvinder og prostitution, og den virkede som katalysator for bevidstgørelsen af en hel generation af kvinder.

    

Karen Syberg
Karen Syberg. Fra Dansk
Lydhistorie, Statsbiblioteket.

 

Plakat
Plakat. Fra Dansk Lydhistorie,
Statsbiblioteket.

Århus 8. marts 1975
Århus 8. marts 1975. Fra Dansk Lydhistorie,
Statsbiblioteket. Foto: Anette Borchorst.