HØR: Karen Jespersen fortæller om basisgruppernes funktion i 1981

Kilder

Kildeintroduktion:

Karen Jespersen fortæller i dette interview fra 1981 om basisgrupperne, der var kernen i rødstrømpebevægelsen. Basisgrupperne bestod af mellem 5 og 15 kvinder, der mødtes på skift hos hinanden med faste intervaller, som regel én gang om måneden. Rødstrømpebevægelsen var i struktur en græsrodsbevægelse uden forkvinder og uden bestyrelser. Den antihierarkiske bevægelse byggede på basis-, emne-, og funktionsgrupper. Grupperne sendte en repræsentant til koordineringsmøder, hvor aktioner, økonomi og forholdet til andre grupperinger blev drøftet. Basisgrupperne blev ofte dannet efter introduktionsmøder i Kvindehusene eller efter en Femø-lejr. Det kunne også være en gruppe kvinder, der kendte hinanden på forhånd. I basisgrupperne diskuterede man både politik, privatliv og arbejdsliv. Diskussionerne foregik i runder, så alle kom til orde, og der var en fast 'siden-sidst' runde og til slut en kritik/selvkritik runde. Denne arbejdsform var et opgør med tidligere kendte autoritære organisations- og mødeformer. Man ville undgå elitedyrkelse og ledere - alle var ansvarlige for, at møderne blev vellykkede. Man diskuterede egne erfaringer - ens privatliv - som en bevidst del af politikken. Kvinder blev klar over, at de erfaringer, de havde både fra privat- og arbejdsliv, ikke var enestående, men i vid udstrækning var identiske med andre kvinders. Det var denne fælles erkendelsesproces, der var grundlaget for rødstrømpernes politik.

    

Karen Jespersen
Karen Jespersen. Fra Dansk
Lydhistorie, Statsbiblioteket.

 


Rødstrømpernes organisation var flad og havde
form som en blomst. Fra
'Jordmorpjecen'.
Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket.