HØR: Karen Jespersen fortæller om basisgruppernes funktion i 1981

Lydklip

Kildeintroduktion:

Karen Jespersen (f. 1947) fortæller i dette interview fra 1981 om basisgrupperne, der var kernen i rødstrømpebevægelsen. Basisgrupperne bestod af mellem 5 og 15 kvinder, der mødtes på skift hos hinanden med faste intervaller, som regel én gang om måneden.

Rødstrømpebevægelsen var i struktur en græsrodsbevægelse uden forkvinder og uden bestyrelser. Den antihierarkiske bevægelse byggede på basis-, emne-, og funktionsgrupper. Grupperne sendte en repræsentant til koordineringsmøder, hvor aktioner, økonomi og forholdet til andre grupperinger blev drøftet. Basisgrupperne blev ofte dannet efter introduktionsmøder i Kvindehusene eller efter en Femø-lejr. Det kunne også være en gruppe kvinder, der kendte hinanden på forhånd. I basisgrupperne diskuterede man både politik, privatliv og arbejdsliv. Diskussionerne foregik i runder, så alle kom til orde, og der var en fast 'siden-sidst' runde og til slut en kritik/selvkritik runde. Denne arbejdsform var et opgør med tidligere kendte autoritære organisations- og mødeformer. Man ville undgå elitedyrkelse og ledere - alle var ansvarlige for, at møderne blev vellykkede. Man diskuterede egne erfaringer - ens privatliv - som en bevidst del af politikken. Kvinder blev klar over, at de erfaringer, de havde både fra privat- og arbejdsliv, ikke var enestående, men i vid udstrækning var identiske med andre kvinders. Det var denne fælles erkendelsesproces, der var grundlaget for rødstrømpernes politik.

    

Transkription:

Hele det der opgør med, hvordan du fungerer som person, og hvor undertrykt [du er] som person, ik’. Der var de der basisgrupper altså formidabelt gode, mener jeg, ik’, fordi du pludselig, når du sidder og snakker og skal fortælle, hvorfor du har det, som du har det, derhjemme og i hele dit liv, ik’ – pludselig finder ud af, [hvad] satan er det, du har gået og fundet dig i, ik’.

Og i den forstand var det rigtigt, at der skulle du begynde fra bunden af, ik’, og ligesom lige have det der … ryste hovedet på plads, ik’. Og måske skulle du så hjem og skilles, ik’, og måske skulle du bare hjem og sige: Nu finder jeg mig ikke i det her mere, ik’, og så tage kampen og køre dit parforhold og din familie videre, ik’.

Men når man så havde været hele den mølle igennem, ik’, og sådan gik det også med min egen basisgruppe, så sad man så og kiggede på hinanden, ik’, og sagde: Hvad gør vi så? Og der var man jo [en] fantastisk blandet gruppe, ik’.


Karen Jespersen
Karen Jespersen. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Rødstrømpernes organisation var flad og havde form som en blomst
Rødstrømpernes organisation var flad og havde form som en blomst. Fra: 'Jordmorpjecen', Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket