HØR: Karen Jespersen skildrer rødstrømpernes arbejdsmetoder i 1981

Lydklip

Kildeintroduktion:

Karen Jespersen (f. 1947) fortæller i dette interview fra 1981 om rødstrømpebevægelsens arbejdsmetoder. Bevægelsens arbejde fandt ifølge Karen Jespersen sted på to fronter. Dels arbejdede man med at udtænke nye spektakulære aktioner, dels afholdt man møder, hvor nye rødstrømper kunne deltage, og flere basisgrupper kunne blive dannet.

Rødstrømpebevægelsen havde aldrig en målsætningsparagraf. Det, bevægelsen ville, var at befri kvinder for den samfundsskabte undertrykkelse gennem en bevidstgørelse af kvinderne selv og gennem ændringer af samfundet. Den første rødstrømpeaktion i København i 1970 fik massiv pressedækning, og rødstrømpebevægelsen forsøgte også efterfølgende at vække avisernes opmærksomhed med aktionsprægede arbejdsmetoder. I de følgende år bredte bevægelsen sig til resten af landet. Der blev dannet basisgrupper i alle større byer, og fællesaktioner blev koordineret på store weekendseminarer for hele landet og på fællesmøder i de enkelte byer.

    

Transskription: 

Der var jo ikke noget med, at man havde et program eller en ledelse eller … det var noget, der opstod fantastisk spontant.

Og sådan som jeg husker det, ik’, der levede kvindebevægelsen der i sin start fantastisk meget af offentlighedens opmærksomhed, som igen siger noget om det kæmpe behov, der var hos de kvindelige læsere eller sådan i det hele taget, ik’. Fordi når det var så godt stof, som det var, så var det også, fordi det var noget, folk, de læste simpelthen og snakkede om det, ik’, og der var læserbreve, en kæmpe reaktion.

Og der var mange af de ting, som var kendetegnende for rødstrømpebevægelsen dengang, det var jo nogle ting, at vi selv kom i aviserne, så var det ikke så meget værd, fordi det var meget aktionspræget.

Og det var jo en måde at komme ud med tingene på, ik’, altså at lave de der aktioner. Og vi … altså, man arbejdede meget, sådan som jeg husker det, på to måder, ik’: ved hele tiden at udpønse nye snedige aktioner og så være med til at holde møder, hvor nye kunne komme, og ligesom bare give dem en håndsrækning i at gå ind i nye basisgrupper. Sådan som jeg husker det, var det meget den måde, det fungerede på.


Karen Jespersen
Karen Jespersen. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Århus 8. marts 1975
Aarhus 8. marts 1975. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket. Foto: Debi Levine

Aarhus 8. marts 1975
Aarhus 8. marts 1975. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket. Foto: Debi Levine