Danske regeringer 1968-1973

Øvrige

Oversigt over de danske regeringer fra 1968-1973

Hilmar Baunsgaard

Radikale Venstre (RV), Venstre (V), Konservative (K)
2. februar 1968 - 11. oktober 1971

 • Statsminister: Hilmar Baunsgaard (RV) 
 • Udenrigsminister: Poul Hartling (V) 
 • Finansminister: Poul Møller (K),
  fra 17.03.1971: Erik Ninn-Hansen (K) 
 • Fiskeriminister og minister for Grønland: A.C. Normann (RV)
 • Minister for kulturelle anliggender og minister for teknisk samarbejde med udviklingslandene samt nedrustningsspørgsmål: K. Helveg Petersen (RV) 
 • Indenrigsminister: Poul Sørensen (K),
  fra 11.07.1969: H.C. Toft (K) 
 • Justitsminister: Knud Thestrup (K) 
 • Forsvarsminister: Erik Ninn-Hansen (K),
  fra 17.03.1971: Knud Østergaard (K) 
 • Landbrugsminister: Peter Larsen (V),
  fra 14.07.1970 Henry Christensen (V) 
 • Handelsminister (minister for handel, håndværk, industri og søfart): Knud Thomsen (K) 
 • Minister for offentlige arbejder: Ove Guldberg (V) 
 • Boligminister: Aage Hastrup (K)
 • Minister for statens lønnings- og pensionsvæsen:
  fra 28.02.1968: Aage Hastrup (K) 
 • Socialminister: Nathalie Lind (V) 
 • Undervisningsminister: Helge Larsen (RV) 
 • Arbejdsminister: Lauge Dahlgaard (RV) 
 • Økonomiminister og minister for nordiske anliggender samt europæiske markedsanliggender: P. Nyboe Andersen (V) 
 • Kirkeminister: Arne Fog Pedersen (V)

 

Jens Otto Krag (3)

Socialdemokratiet (S)
11. oktober 1971 - 5. oktober 1972

 • Statsminister: J.O. Krag (S) 
 • Udenrigsminister: K.B. Andersen (S)
 • Finansminister: Henry Grünbaum (S)
 • Økonomi- og budgetminister: Per Hækkerup (S) 
 • Arbejdsminister: Erling Dinesen (S) 
 • Justitsminister: K. Axel Nielsen (S)
 • Fiskeriminister: Chr. Thomsen (S)
 • Minister for udenrigsøkonomi, europæiske markedsanliggender samt nordiske anliggender: Ivar Nørgaard (S) 
 • Boligminister: Helge Nielsen (S)
 • Indenrigsminister: Egon Jensen (S) 
 • Minister for kulturelle anliggender: Niels Matthiasen (S)
 • Minister for Grønland: Knud Hertling (S) 
 • Forsvarsminister: Kjeld Olesen (S) 
 • Minister for offentlige arbejder og for forureningsbekæmpelse: Jens Kampmann (S)
 • Socialminister: Eva Gredal (S)
 • Undervisningsminister: Knud Heinesen (S) 
 • Landbrugsminister: Ib Frederiksen (S) 
 • Kirkeminister: Dorte Bennedsen (S) 
 • Handelsminister (minister for handel, håndværk, industri og søfart): Erling Jensen (S)

 

Anker Jørgensen (1)

Socialdemokratiet (S) 
5. oktober 1972 - 19. december 1973.

 • Statsminister: Anker Jørgensen (S) 
 • Udenrigsminister: K.B. Andersen (S)
 • Finansminister: Henry Grünbaum (S)
 • Økonomiminister: Per Hækkerup (S)
 • Budgetminister: Per Hækkerup (S),
  fra 27.09.1973: Knud Heinesen (S)
 • Arbejdsminister: Erling Dinesen (S) 
 • Justitsminister: K. Axel Nielsen (S),
  fra 27.09.1973: Karl Hjortnæs (S) 
 • Fiskeriminister: Chr. Thomsen (S),
  fra 27.09.1973: Ib Frederiksen (S) 
 • Minister for udenrigsøkonomi, europæiske markedsanliggender samt nordiske anliggender: Ivar Nørgaard (S) 
 • Boligminister: Helge Nielsen (S),
  fra 27.09.1973: Svend Jakobsen (S)
 • Indenrigsminister: Egon Jensen (S)
 • Minister for kulturelle anliggender: Niels Matthiasen (S) 
 • Minister for Grønland: Knud Hertling (S) 
 • Forsvarsminister: Kjeld Olesen (S),
  fra 27.09.1973: Orla Møller (S) 
 • Minister for offentlige arbejder og for forureningsbekæmpelse: Jens Kampmann (S) 
 • Socialminister: Eva Gredal (S)
 • Undervisningsminister: Knud Heinesen (S),
  fra 27.09.1973: Ritt Bjerregaard (S) 
 • Landbrugsminister: Ib Frederiksen (S) 
 • Kirkeminister: Dorte Bennedsen (S)
 • Handelsminister: Erling Jensen (S) 
 • Miljøminister: fra 27.09.1973: Helge Nielsen (S)