"Ti bud for kvinder", i Kvinden og Samfundet maj 1974

Kilder

Kildeintroduktion:

Tidsskriftet Kvinden og Samfundet udgav i 1974 som led i ligestillingskampen disse ti bud for kvinder, der skulle hjælpe kvinder i opgøret med den traditionelle kvindeopfattelse og konservative kønsroller.

Fra slutningen af 1960'erne gjorde forskellige grupper af kvinder i stigende omfang oprør mod den traditionelle kvindeopfattelse, og således blev 1970'erne og 1980'erne en periode præget af debatter om kønsroller og ligestilling. Kvinders erhvervsdeltagelse var i efterkrigstiden steget markant, hvilket efterhånden førte til krav om ligeløn og diskussion om fordelingen af arbejdet i hjemmet. Et andet tema, der fyldte meget i perioden, var den kvindelige seksualitet, og det resulterede i et øget fokus på kvindeligt begær samt kvinders interesse for og selvbestemmelse over egen krop. Disse emner kommer alle til udtryk i de ti kvindebud nedenfor.

Kvinden og Samfundet er siden tidsskriftets oprettelse i 1885 blevet udgivet af Dansk Kvindesamfund for at oplyse og skabe debat om kvinders stilling i Danmark. 

Tidsskriftet Kvinden og Samfundet
Tidsskriftet Kvinden og Samfundets "Ti bud for kvinder" i ligestillings- og frigørelseskampens navn blev bragt på forsiden af majudgaven, 1974. Fra: Dansk Kvindesamfund


Ti bud for kvinder

  1. Du må ikke have nogen guder, som gør dig lille og usikker.
  2. Du må ikke misbruge dig selv som kvinde.
  3. Du må gå ind for at skaffe dig hviledage, men du skal ikke hvile dig i ægteskabet for at undgå ansvar.
  4. Ær din far og din mor, men lad dig ikke udnytte som kvinde til at have større ansvar for dem end dine brødre har.
  5. Du skal slå gamle tanker og fordomme ihjel.
  6. Hvis du går ind i ægteskabet, må du ikke gøre det for at blive forsørget, du skal agte og ære både dig selv og manden som ligeværdige mennesker, og dele pligter og glæder med ham.
  7. Du må ikke stjæle, specielt ikke andre kvinders selvfølelse.
  8. Du må ikke lyve, specielt ikke om din lykke som undertrykt kvinde.
  9. Du skal arbejde efter evne og forlange ordentlig løn for dit arbejde.
  10. Du må gerne begære mænd, men kun mænd, som respekterer dig som menneske.     

Om kilden

Dateret
05.1974
Oprindelse
"Ti bud for kvinder" i Kvinden og Samfundet, maj 1974
Kildetype
Tidsskriftsartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
14. juni 2018
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
05.1974
Oprindelse
"Ti bud for kvinder" i Kvinden og Samfundet, maj 1974
Kildetype
Tidsskriftsartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
14. juni 2018
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk