Astrid Elkjær Sørensen

Forskningsområde:
Den moderne feminisme og ligestilling i Skandinavien.

Ph.d.
Mail: astridelk@hotmail.com