Søborg

Artikler

Søborg er beliggende i Helbo Herred i det nordlige Sjælland. Den middelalderlige købstad Søborg har således intet med forstaden Søborg ved København at gøre.

Middelalderbyen Søborg

I 1100-tallets midte var der blevet bygget en borg i Søborg, som senest i 1164 var kongelev, og i 1240 blev byen angivet som købstad i kong Valdemars Jordebog. Den status har byen givetvis holdt et stykke op i 1300-tallet, men omkring år 1360 omtaltes byen kun som værende en halv gård og en bod, og på dette tidspunkt må man antage, at Søborg ikke mere har været købstad. Borgen var beboet til Grevens Fejde i 1534-36, og da borgen sidst i århundredet lå i ruiner, er det givet, at der ikke har været basis for en købstad i Søborg.

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden. De fleste af disse byer med købstadsprivilegier fandtes allerede ved slutningen af middelalderen, men flere kom til helt op til 1958, hvor Skjern officielt fik status af købstad som den sidste by i Danmark. Det var ikke alle byerne, der opnåede fuldstændig status som købstæder, men flere forblev mellemting mellem landsby og købstad, såkaldte flækker. Kortet medtager ikke købstæderne udenfor landets nuværende grænse, det vil sige købstæderne i  hertugdømmerne Slesvig og Holsten, samt i Skåne, Halland og Blekinge. De fleste af byerne vist på kortet kan du læse meget mere om her på siden. © danmarkshistorien.dk


Materialet er udarbejdet af Den Digitale Byport, en del af Dansk Center for Byhistorie. Mere information om arbejdet, samt en samlet oversigt over de danske købstæder, kan findes her

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1100 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
2. juli 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk