Skibby

Artikler

Skibby omtales i 1240 i kong Valdemars Jordebog som købstad, men derudover ved man meget lidt om byens ældre historie.

Horns Herred har tilbage i oldtiden haft stor betydning på grund af sin nærhed til Lejre og Roskilde, og den usædvanlige store landsbykirke fra 1100-tallets første halvdel vidner da også om en by med stor betydning regionalt. Det vides ikke med sikkerhed, hvornår Skibby fik frataget sin købstadsstatus, men det har givetvis allerede været i 1300-tallet.

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden. De fleste af disse byer med købstadsprivilegier fandtes allerede ved slutningen af middelalderen, men flere kom til helt op til 1958, hvor Skjern officielt fik status af købstad som den sidste by i Danmark. Det var ikke alle byerne, der opnåede fuldstændig status som købstæder, men flere forblev mellemting mellem landsby og købstad, såkaldte flækker. Kortet medtager ikke købstæderne udenfor landets nuværende grænse, det vil sige købstæderne i  hertugdømmerne Slesvig og Holsten, samt i Skåne, Halland og Blekinge. De fleste af byerne vist på kortet kan du læse meget mere om her på siden. © danmarkshistorien.dk


Materialet er udarbejdet af Den Digitale Byport, en del af Dansk Center for Byhistorie. Mere information om arbejdet, samt en samlet oversigt over de danske købstæder, kan findes her

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1100 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
9. oktober 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk