Tårnborg

Artikler

Tårnborg er beliggende på den østlige side af noret tæt ved det senere Korsør. I 1254 havde borgbyen med sikkerhed fået købstadsprivilegier, først og fremmest i kraft af sin funktion som overfartsby til Fyn.

Middelalderbyen

Købstaden var hyppigt udsat for angreb, men med tiden blev det muligt at bygge tættere på Storebælt. Ved et fæstningstårn på noret dannedes Korsør, som første gang kendes omtalt ved navn i 1341. I starten af 1400-tallet overtog Korsør Tårnborgs rolle, og når Korsør i sit første privilegiebrev af 1425 fik præciseret et opland på de tre omliggende sogne, så må man antage, at Tårnborg havde mistet sine privilegier. Meget tyder på, at der fortsat fandt borgerlig handel sted i landsbyen Tårnborg, men efter 1454-privilegiet, der specifikt omtaler Tårnborg Sogn som en del af Korsørs opland, har der formentligt ikke fundet større handel sted. Sikkert er det, at borgen blev nedrevet og anvendt til opførelsen af Korsør.

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden. De fleste af disse byer med købstadsprivilegier fandtes allerede ved slutningen af middelalderen, men flere kom til helt op til 1958, hvor Skjern officielt fik status af købstad som den sidste by i Danmark. Det var ikke alle byerne, der opnåede fuldstændig status som købstæder, men flere forblev mellemting mellem landsby og købstad, såkaldte flækker. Kortet medtager ikke købstæderne udenfor landets nuværende grænse, det vil sige købstæderne i  hertugdømmerne Slesvig og Holsten, samt i Skåne, Halland og Blekinge. De fleste af byerne vist på kortet kan du læse meget mere om her på siden. © danmarkshistorien.dk


Materialet er udarbejdet af Den Digitale Byport, en del af Dansk Center for Byhistorie. Mere information om arbejdet, samt en samlet oversigt over de danske købstæder, kan findes her

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1200 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
13. maj 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk