Hørsholm

Artikler

Hørsholm fik sine købstadsrettigheder den 27. november 1739 som en konsekvens af kong Christian 6.s ønske om at skabe en købstad omkring det nyligt byggede Hirschholm Slot. Beliggenheden mellem København og Helsingør med kort afstand til Hillerød umuliggjorde opvæksten af en fungerende købstad, og byen gav til sidst afkald på sine privilegier.

Købstaden blev i 1739 begunstiget med tyve års skattefrihed for borgerne, og skattefriheden blev forlænget flere gange og gjort permanent i 1804. Begrundelsen for skattefriheden var, at byen ikke havde havn, jorde, kirke eller markeder, hvad mere end antyder, at Hørsholm mere var købstad af navn end af gavn.

Kort over danske købstæderKort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden. De fleste af disse byer med købstadsprivilegier fandtes allerede ved slutningen af middelalderen, men flere kom til helt op til 1958, hvor Skjern officielt fik status af købstad som den sidste by i Danmark. Det var ikke alle byerne, der opnåede fuldstændig status som købstæder, men flere forblev mellemting mellem landsby og købstad, såkaldte flækker. Kortet medtager ikke købstæderne udenfor landets nuværende grænse, det vil sige købstæderne i  hertugdømmerne Slesvig og Holsten, samt i Skåne, Halland og Blekinge. De fleste af byerne vist på kortet kan du læse meget mere om her på siden. © danmarkshistorien.dk


Materialet er udarbejdet af Den Digitale Byport, en del af Dansk Center for Byhistorie. Mere information om arbejdet, samt en samlet oversigt over de danske købstæder, kan findes her

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1700 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
13. juli 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk