Stigs Bjergby

Artikler

Stigs Bjergby er beliggende midt på Sjælland ved Jyderup mellem Kalundborg og Holbæk, og hvorvidt landsbyen overhovedet har været købstad er uklart. I givet fald har Stigs Bjergby kun været købstad i en kortere årrække, og formentligt ikke senere end år 1300.

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden. De fleste af disse byer med købstadsprivilegier fandtes allerede ved slutningen af middelalderen, men flere kom til helt op til 1958, hvor Skjern officielt fik status af købstad som den sidste by i Danmark. Det var ikke alle byerne, der opnåede fuldstændig status som købstæder, men flere forblev mellemting mellem landsby og købstad, såkaldte flækker. Det er værd at bemærke, at der gennem tiden har ligget en række danske købstæder i nuværende Tyskland og Sverige, men at kortet kun viser byer indenfor den nuværende danske grænse. De fleste af byerne kan du læse meget mere om her på siden. ©danmarkshistorien.dk


Materialet er udarbejdet af Den Digitale Byport, en del af Dansk Center for Byhistorie. Mere information om arbejdet, samt en samlet oversigt over de danske købstæder, kan findes her

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1300 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
9. oktober 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk