HØR: Dialekt fra Dragør på Amager

Lydklip

Kildeintroduktion:

Dialekten her er fra Dragør på Amager ved København. Indtaleren er født i 1894, og optagelsen er fra 1981. Indtaleren fortæller her om køb af grøntsager og om fejringen af bryllup i byen. Hun havde i mange år sit arbejde i København, og andetsteds i optagelsen fortæller hun, at hun aldrig var ude for, at man undrede sig over hendes sprog - sådan talte man nu én gang når man kom fra Dragør eller Amager i almindelighed. Dialekten, som er stødløs, minder umiddelbart mere om bornholmsk end om sjællandsk. - Bemærk fordelingen af 'lyst' og 'mørkt' a i ord som barn, marken, klar, lavede, sal og danse, som er stik modsat fordelingen i rigsmål. Optagelsen er nedskrevet og tillempet nudansk i teksten herunder. Nedenfor teksten ses et oversigtskort med de danske dialektgrupperinger. Dialekten fra Dragør tilhører sprogområdet Østsjælland.

    


Transskription:

Da jeg var barn, så var der én der hed en rebslager.

Det var den gang, der ingen huse var på marken, så havde han et skur stående dér, og så kunne han jo - bruge hele marken til at gå og lave sådan noget i (...).

Bønderne de kørte jo på torvet med deres grøntsager og fik solgt dér, og lige sådanne og dem - bønderne i Store Magleby, de kørte jo også på torvet. Men vi kunne også gå hen på bondegården og bestille en halv tønde kartofler, når de var sluppet op, de vi havde. Og så kom de med dem med hest og vogn.

(Og) så ellers, så var der én bondegård. Der var jo ingen grøntforretninger den gang, så var der én vi kunne gå og købe grøntsager i (når) vi skulle have suppe - der var for tolv øre suppeurter, der var nok til Boel [Bodil] og alle børnene [1]

Bryllup her ude? Der var altså stort bryllup. Og det stod hen til [dvs hos] Holms, hed det. Der er borgerforeningen jo. Og dér, dér kunne folk - ja folk lavede selv maden, og så var dér en stor sal. Og når så de var færdige med at spise, så gik de uden om byen med musik. Det var mens salen blev ryddet. Og så når de kom tilbage, så var der jo klar til at - til at danse.

Oversigtskort over dialektgrupperinger
Oversigtskort over dialektgrupperinger.


Ordforklaringer m.m.

[1] talemåde: nok, rigeligt til alle.

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Erindring
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
18. september 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk