HØR: Dialekt fra Ibsker på Bornholm

Lydklip

Kildeintroduktion:

Dialekten her er fra Bornholm, nærmere bestemt byen Ibsker. Indtaleren er født i 1906, og optagelsen er fra 1973. Det er ikke kun dialekten, der historisk set rummer gamle træk. Også erindringsstoffet går langt tilbage, hvor udgangspunktet er en beretning om "Ligstenen", der ligger ved vejen mellem Klinteby og Kodal. Her blev der holdt pause, spist og drukket, når et begravelsesfølge skulle vandre fra Klinteby til Ibsker Kirke med kisten. Optagelsen er nedskrevet og tillempet nudansk i teksten herunder. Nedenfor teksten ses et oversigtskort med de danske dialektgrupperinger. Dialekten fra Ibsker tilhører det bornholmske sprogområde.

    


Transskription:

[Ligstenen]... det er sådan en stor, flad sten, den er tre gange så stor som bordet her vel. Og den ligger ved vejen som kommer ovre fra Klinteby og går over imod Kodal til. Og der gik jo altså sagnet i gamle dage - for Klintebyboerne de hørte med til Ibsker sogn og Ibsker Kirke, så når de døde de skulle have båren til Ibsker, så bar de den på sådan et bærende. Og så hvilede de dér på - på Ligstenen. Og så havde de jo mad i kurven - brændevinsflasker med, selvfølgelig. De skulle jo have dem en sup at styrke dem på. Og så vankede de videre, for de måtte jo ikke sætte kisten på jorden.

- Man kunne jo tro at de underjordiske holdt til på de steder. - Ja så - det gjorde de, de gamle troede på det der, som - ja det gjorde de. Og det - rakkeren han boede jo altid derude. Det var jo ham som flåede de selvdøde kreaturerne og slagtede heste (og) sådan noget - han måtte jo ikke bo på indmarken, han skulle bo på lyngen. Han havde sådan en gammel lynghytte derude. Far han kunne huske det, sagde han - vidste hvor han havde boet.

Og - så når han gik til alters, så måtte han ikke drikke - for den gangen drak de jo (udaf) samme bægeret alle jo, men han skulle drikke udaf foden på bægeret - han måtte inte drikke på det der, han var jo (- uren). - Ja, han var uren, ja. Så når [dvs da] han kom til Svaneke en gang og skulle handle - så - og den gangen fik de jo gerne altid en snaps når de kom ind til købmanden (og) skulle handle jo. Så kom jo den der - sådan rakkeren óg ja - og så - hvad, de skænkede jo bare i det samme glasset til allesammen jo. Og så - han fik jo en sup, og så skulle den næste have. Derfor sagde han så: "Jeg skal da for dælen ikke drikke udaf det glasset som han har drukket udaf".

Oversigtskort over dialektgrupperinger
Oversigtskort over dialektgrupperinger.

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Erindring
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
2. november 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Lydklip

Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Erindring
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
2. november 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk