Aakirkeby

Artikler

Aakirkeby er formentlig anlagt som landsby omkring 1100, og den blev meget tidligt samlingssted for hele Bornholm.

Middelalderen

Byen var meget tidligt både kirkeligt centrum og tingsted for hele øen, og den har med sikkerhed fungeret som købstad med torvehandel i midten af 1200-tallet. Aakirkebys beliggenhed inde i landet gjorde landbruget til den vigtigste indtjening, men byen benyttede dog en lille havn ved Raghammer på Bornholms sydkyst.

Købstaden 1536-1850

Ved middelalderens slutning mistede byen sin gejstlige betydning, havnen sandede til, og i 1776 flyttedes Bornholms tingsted fra Aakirkeby til Rønne. Byens betydning var herefter meget begrænset, og den forblev en af landets mindste købstæder. Til trods for sin købstadstatus bevarede byen et påfaldende landsbypræg langt ind i 1800-tallet.

Byvækst

Der udvikledes efterhånden et egentligt handelsliv med forretninger i byen, og de vigtigste erhverv var stadig handel, håndværk og jordbrug. Befolkning fordobledes i sidste halvdel af 1800-tallet, men det var også fra et meget lavt udgangspunkt. I 1901 boede der, trods væksten, således stadig kun 1.176 indbyggere i Aakirkeby.

Industribyen 1900-1970

Byen blev med etableringen af jernbanenettet efter 1900 et nyt trafikalt knudepunkt på øen. I tilknytning til landbruget opstod i 1900-tallet desuden noget mindre industri. Vigtigst blev Bornholms Andelshørfabrik, der blev anlagt i 1941. Den beskæftigede ca. 80 ansatte omkring 1960 og var dermed byens største virksomhed. Indbyggertallet voksede stadig kun svagt, og først i 1970 rundede byen 2.000 indbyggere.

Efter industrien 1970 til i dag

Aakirkeby er i dag primært en handels- og serviceby, og ¾ af erhvervsstyrken var i 2002 beskæftiget inden for disse faggrupper. Byen er bl.a. hjemby for TV2’s regionalafdeling på Bornholm, og dertil har byen, den beskedne størrelse taget i betragtning (2.163 indb. i 2004), en usædvanligt stor detailhandelsbranche.

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden
Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden. De fleste af disse byer med købstadsprivilegier fandtes allerede ved slutningen af middelalderen, men flere kom til helt op til 1958, hvor Skjern officielt fik status af købstad som den sidste by i Danmark. Det var ikke alle byerne, der opnåede fuldstændig status som købstæder, men flere forblev en mellemting mellem landsby og købstad, såkaldte flækker. Kortet medtager ikke købstæderne udenfor landets nuværende grænse, det vil sige købstæderne i  hertugdømmerne Slesvig og Holsten, samt i Skåne, Halland og Blekinge. De fleste af byerne vist på kortet kan du læse meget mere om her på siden. © danmarkshistorien.dk


Materialet er udarbejdet af Den Digitale Byport, en del af Dansk Center for Byhistorie. Mere information om arbejdet, samt en samlet oversigt over de danske købstæder, kan findes her

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1100 -
Sidst redigeret
20. oktober 2020
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1100 -
Sidst redigeret
20. oktober 2020
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk