Anders Bøgh

Lektor emeritus, dr.phil.
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Forskningsområder: Danmark og Norden i vikingetiden og middelalderen (socialhistorie, økonomisk historie, kulturhistorie), dansk statsdannelse