Harve

Artikler

En harve er et redskab, som kan udjævne jorden, efter at den er blevet vendt med en plov. En harve består grundlæggende af et antal tænder af træ eller jern, som er hæftet på en ramme, der er forsynet med en trækanordning.

Efter ca. 1950 er harver som andre landbrugsmaskiner blevet trukket af traktorer, før dette af trækdyr, som trak harvens tænder gennem den pløjede jord, hvorved denne blev udjævnet og gjort klar til såning. Da pløjningen i ældre tid måtte afvente, at der skete en vis tørring af jorden om foråret, skulle harvningen som regel gå hurtigt, så kornet kunne blive sået i tide. Derfor anvendte man tidligt heste i stedet for okser til at spænde for harven.

Mark bliver harvet
Harvning af mark. Fra: Nationalmuseet

Om artiklen

Forfatter(e)
Anders Bøgh
Tidsafgrænsning
1100 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
16. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Bjørn, Claus (red.): Det danske landbrugs historie Bd. 1-4 (1988).

Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk I-II (1991).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Anders Bøgh
Tidsafgrænsning
1100 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
16. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Bjørn, Claus (red.): Det danske landbrugs historie Bd. 1-4 (1988).

Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk I-II (1991).

Udgiver
danmarkshistorien.dk