Artikler

Om artikler på danmarkshistorien.dk

På danmarkshistorien.dk finder du lidt over 1000 leksikonartikler om historiske emner, personer, begivenheder m.v. Fælles for dem alle er, at de er skrevet direkte til danmarkshistorien.dk, og at de alle er skrevet eller redigeret af historikere, arkæologer eller andre fagfolk med særlige kompetencer inden for emnet. 

Størstedelen af artiklerne er skrevet af historikere fra Aarhus Universitet, men databasen indeholder også artikler skrevet af fagfolk fra fx Nationalmuseet, Rigsarkivet samt andre museer og arkiver. Enkelte af artiklerne på siden er skrevet af historiestuderende fra Aarhus Universitet, men de har i så fald altid været forbi en ekspert i emnet for at sikre kvaliteten.

Alle leksikonartiklerne er forsynet med forfatteroplysninger, så du kan se ophavet til den enkelte artikel.

Enkelte artikler på danmarkshistorien.dk stammer fra andre hjemmesider, som vi samarbejder med. Vi har således en række artikler om danske købstæder fra Dansk Center for Byhistorie - Den Digitale Byport, og vi har også enkelte artikler fra Den Store Danske - Gyldendals åbne encyklopædi. I de enkelte tilfælde fremgår det af artiklens forfatteroplysninger.

En god del af leksikonartiklerne på danmarkshistorien.dk handler om historiske personer som fx Tycho Brahe.