Gallup 1947: Hvad er det bedst at være - mand eller kvinde?

Kilder

Kildeintroduktion:

I 1947 var der stor forskel på kønnenes vilkår i samfundet, og ideen om 'transkønnede' personer, der følte sig fanget i et forkert køn, var slet ikke noget, man talte om. Det fremgår også tydeligt af denne gallupmåling, hvor Gallup, halvt for sjov, spurgte mænd og kvinder, om de kunne tænke sig at skifte køn. Som det kan ses, var det klart flest kvinder, der kunne drømme om at skifte køn, og deres årsager var primært, at de mente, de som mænd ville have muligheder, de ikke havde som kvinder. Særligt den sidste sætning i undersøgelsen viser, hvor latterligt man i 1947 mente det var, at en mand kunne have et ægte ønske om at være født som kvinde.

Analysefirmaet Gallup har siden 1939 foretaget meningsmålinger i Danmark om de emner, der optog danskerne. Det drejer sig både om storpolitiske spørgsmål og de små dagligdags ting, der har haft betydning for almindelige menneskers hverdag. Meningsmålingerne er en værdifuld kilde til dansk historie efter 1945. Både fordi de måler danskernes holdninger til en lang række meget forskellige spørgsmål, men også fordi de spørgsmål, der blev stillet, giver et indblik i, hvad man dengang fandt det interessant at spørge om.

Sammenfatning af meningsmålingen:

Mand Kvinde
% %
Ville skifte køn 2 13
Ville ikke skifte køn 87 76
Ved ikke 11 11

BEDST AT VÆRE MAND, MENER KVINDERNE

men mændene vil ikke bytte.

”Hvis De kunde vælge, hvad vilde De saa helst være – Mand eller Kvinde?” Dansk Gallup Institut har stillet Spørgsmaalet til et repræsentativt Udsnit af alle voksne danske Mænd og Kvinder og fundet, at der virkelig ofte ligger lidt Misundelse og Bitterhed bagved, naar man hører Kvinderne sige: ”I Mænd har det godt”. I hvert Fald har 13 % erklæret, at stod det til dem, vilde de meget hellere være født Mand. I København er det endda omtrent hver femte Kvinde, som ikke er tilfreds med sit Køn. Til gengæld er det kun hver tolvte kvinde paa landet, som nærer lignende Ønsker.

Mændene synes derimod meget godt tilfredse med blot at være Mænd. Kun 2 % kunde forestille sig, at Kvindernes Lod er bedre end deres eget, og de er ogsaa forholdsvis stærkest repræsenteret i Hovedstaden. Men baade for Mænd og Kvinder gælder det, at der er 11 %, som ikke rigtig har kunnet tage Stanpunkt til Spørgsmaalet.

Det store amerikanske Tidskrift ”Fortune” har foretaget en lignende Undersøgelse i U.S.A. og af det fremgaar, at medens Mændenes Synspunkter svarer til de danske Mænds (kun 3 % kunne tænke sig at være Kvinder) er de amerikanske Kvinder forholdsvis langt mindre glade for deres Køn, idet dobbelt saa mange som i Danmark – 25 % eller hver fjerde – absolut vilde være Mænd, hvis de skulde blive født igen.

”Mændene har al Fornøjelsen her i Livet”.

De Kvinder, der gerne vilde bytte med mændene, begrunder hovedsageligt deres Ønske med Mændenes Større Chancer, flere Rettigheder og mere Frihed. Nogle er træt af Kvindeansvar og Husmoderbekymringer, medens andre mener, at Mændene har alle Fornøjelserne i Livet, og at det er sværere for Kvinder end for Mænd at blive alene. En lille Gruppe er tilsyneladende godt vrede paa deres eget Køn og hævder, at Kvinder er noget Rak, at der er mere Sammenhold mellem Mænd, samt at de ikke ønsker at høre til det svage køn.

De faa Mænd, der kunde tænke sig at bytte, gør det for Størstedelen ud fra samme Bevæggrunde som Kvinderne. De mener, at Kvinder har en friere Stilling og ikke saa meget Ansvar, de kan ogsaa hygge sig indendørs, og det vil i alt Fald være en Forandring at være Kvinde. Nogle ganske faa mener, at Fristelserne er større for Manden end for Kvinden og vil tilsyneladende gerne slippe for at blive fristede. Endelig erklærer en enkelt Mand noget patetisk, at han saa gerne vil være Moder.

 

Om kilden

Dateret
01.03.1947
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. januar 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
01.03.1947
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. januar 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk