Historiske Gallup-meningsmålinger, 1946-1969

Temaer

danmarkshistorien.dk har i dette tema samlet en række historiske gallupmålinger fra 1946 til 1969. Det er målinger af danskernes holdninger til aktuelle spørgsmål og deres politiske ståsteder. Men det er også et indblik i forbrugsmønstre, moralske værdier, livsvilkår og verdensanskuelser. Spørgsmålene er ofte lige så interessante som svarene, idet de også viser meget om tiden, og hvordan man så på tingene. I en måling fra 1956, om hvor tit husmoderen gjorde hovedrent, blev der ikke engang spurgt til, om manden deltog. Så dybt forankret var forestillingen om rengøring som et kvindearbejde.  

"Goddag, vi ringer fra Gallup" er en sætning, som utallige danskere har hørt de seneste 70 år. Siden 1939 har analyseinstituttet Gallup nemlig gennemført meningsmålinger i Danmark om stort og småt, der har haft betydning for danskernes hverdag. Meningsmålingerne har, da de blev bragt, været vigtige indikatorer for danskernes holdninger og forhold. Men i dag er de ydermere interessante historiske kilder, som giver indblik i dansk mentalitetshistorie, kulturhistorie og politisk historie.

Bruger man de historiske Gallup-målinger, må man leve med, at Gallup førhen ofte var ganske sparsommelig med de oplysninger, man i dag forventer af en meningsmåling. Det er kun sjældent, man får at vide, hvor mange der er blevet spurgt, hvilket er meget væsentligt for en målings repræsentativitet. Når Gallup-målingerne foretager sammenligninger med tilsvarende spørgsmål stillet i andre lande, bør man også være varsom, da det ofte vil være spørgsmål, der har været formuleret anderledes i andre lande, og som er indgået i en anden kontekst. Men når det er sagt, er der ingen grund til at tvivle på, at Gallup i deres målinger generelt har søgt at få et retvisende billede frem efter de standarder for meningsmålinger, man brugte i samtiden.

Tematiske grupperinger:

Her i temaet optræder meningsmålingerne kronologisk uden hensyntagen til deres indhold. Vi har dog grupperet nogle af dem tematisk, så man kan få et indtryk af danskernes holdning inden for bestemte områder i den afdækkede periode. Det er ikke alle meningsmålingerne, der indgår i disse grupperinger - og nogle går igen flere steder.

Meningsmålingerne bringes med venlig tilladelse fra TNS Gallup.

Alle Gallup-undersøgelserne

 • Gallup 1946: Frøken Nordentoft-sagen - Den kommunistiske skoleinspektør Inger Merete Nordentoft vakte stor furore, da hun i 1945 fik et barn uden for ægteskabet og nægtede at gifte sig med faderen. I denne meningsmåling undersøgte Gallup danskernes holdning til sagen.
 • Gallup 1946: Stormagternes uenighed - Allerede inden afslutningen på 2. verdenskrig kunne man se tegn på en fremtidig konflikt mellem Sovjetunionen og USA. I denne Gallup-meningsmåling fra 1946 fremlægges danskernes forventning til stormagternes fremtidige forhold.
 • Gallup 1947: Hvad er det bedst at være - mand eller kvinde? - Denne meningsmåling har underoverskriften "BEDST AT VÆRE MAND, MENER KVINDERNE, men mændene vil ikke bytte." Og undersøgelsen viser da også, at kvinderne var mere tilbøjelige til at ville skifte køn end mændene, hvis de fik muligheden.
 • Gallup 1947: Er Gud til? - I foråret 1947 undersøgte Gallup danskernes forhold til kristendommen. Af denne meningsmåling fremgår det, hvor mange danskere der troede på Gud, og hvordan de var fordelt socialt, geografisk og aldersmæssigt.
 • Gallup 1947: Et liv efter døden? - Dagen efter meningsmålingen om danskernes tro på Gud bragte Gallup denne meningsmåling om danskernes tro på et liv efter døden - igen opdelte Gallup svarene socialt, geografisk og aldersmæssigt.
 • Gallup 1948: Skal Danmark kunne regeres af en dronning? - Da det stod klart, at Frederik 9. ikke fik nogen søn, opstod der debat om, hvorvidt tronfølgeloven skulle ændres, så prinsesse Margrethe kunne blive regent. I denne meningsmåling tog Gallup temperaturen på danskernes holdning til spørgsmålet.
 • Gallup 1949: Skal børn have klø? - Denne meningsmåling viser, at danskerne i midten af 1900­­­­­­-tallet var splittet mellem den mere traditionelle børneopdragelse og den ”psykologiske og kløfri børneopdragelse”.
 • Gallup 1949: Hvem består partierne af? - Her samler Gallup en lang række meningsmålinger for at give et billede af, hvem de politiske partier appellerede til, ud fra parametrene: køn, alder, erhverv, indtægt og uddannelse.
 • Gallup 1950: Skal vi være dus? - Af denne meningsmåling fremgår det, at danskerne var splittet mellem 'De' og 'du' i 1950. Som det fremgår, er der dog eksempelvis forskel på, hvor i landet man boede, og hvilket parti man identificerede sig med. 
 • Gallup 1951: Bør tronfølgeloven ændres? - I denne meningsmåling fulgte Gallup op på en lignende fra 1948. Ligesom i den tidligere undersøgelse fremgår det, at danskerne generelt set var meget positivt indstillet over for at få en dronning som regent. 
 • Gallup 1955: Klassefølelsen kølnes efterhånden - I denne meningsmåling undersøgte Gallup de politiske partiers vælgersammensætning. Der var tendenser til, at sammenhængen mellem klasse og partivalg svækkedes, men den fandtes nu stadig i 1955.
   
 • Gallup 1955: Skal vi alle sige du til hinanden? - I denne meningsmåling undersøgte Gallup danskernes holdning til brugen af tiltaleformerne 'De' og 'du'. Resultatet var stort set identisk med en tilsvarende meningsmåling fra 1950.
 • Gallup 1956: Er hovedrengøring gammeldags? - I 1956 var de moderne rengøringshjælpemidler begyndt at gøre hovedrengøring mindre vigtig. Alligevel gjorde 83 % af husmødrene forårsrent til stor møje for dem selv såvel som deres mænd, der måtte udholde flere dages uorden i deres hjem.
 • Gallup 1957: Skal vi have skægmoden tilbage? - Af denne Gallup-meningsmåling fremgår det, at godt halvdelen af danskerne i 1957 var modstandere af skæg. Noget, der tilsyneladende fik mange mænd til at undertrykke deres indre skæglyster.
 • Gallup 1957: Ungdom og læderjakker - Ungdommen får ofte skyld for at være mere uopdragen end den foregående generation. Her undersøger Gallup danskernes holdning til ungdommen - i særdeleshed en særlig gruppe lømler med læderjakker.
 • Gallup 1958: Befolkningens syn på 'sæbekrigen' - I 1950'erne opstod der nye forbrugsmønstre og reklameformer. I denne meningsmåling undersøgte Gallup danskernes holdning til den såkaldte sæbekrig, der udspillede sig mellem sæbefabrikanter om husmødrenes gunst.
 • Gallup 1958: Danskernes holdning til 'reklamesenderen' Radio Mercur - I 1958 blev Statsradiofoniens (senere Danmarks Radio) monopol brudt af en reklamefinansieret underholdningskanal, der sendte fra internationalt farvand i Øresund. Kort før lanceringen af Radio Mercur undersøgte Gallup danskernes holdning til en sådan 'piratkanal'.
 • Gallup 1959: Skal vi have atomraketter? - I løbet af 1959 undersøgte Gallup danskernes holdning til en række storpolitiske spørgsmål. Her undersøges danskernes holdning til udstationering af atomraketter på dansk jord.
 • Gallup 1960: Danskernes flyvevaner - Siden afslutningen på 2. verdenskrig var danskerne begyndt at flyve mere og mere. Af denne Gallup-meningsmåling fra 1960 fremgår det, hvor mange danskere der havde prøvet at flyve, samt hvilke befolkningsgrupper der fløj mest. 
 • Gallup 1960: Har ungdommen for løse tøjler? - Gallup undersøgte i denne undersøgelse danskernes opfattelse af "ungdommen nu til dags". Det ser ud til, at ungdommen i 1960 havde for meget fritid, for mange lommepenge og for lav moral.
 • Gallup 1960: Danskernes syn på ulandsbistand - Hjælp til verdens ulande blev en populær sag i Danmark i begyndelsen af 1960'erne. Dette afspejles også i denne meningsmåling fra 1960 om danskernes holdning til ulandsbistand.
 • Gallup 1960: Lavpunkt i danskernes tilslutning til NATO - Siden oprettelsen af NATO i 1949 har Gallup med jævne mellemrum undersøgt danskernes holdning til medlemskabet. I denne meningsmåling fra 1960 fremgår det, at danskerne i stigende grad havde svært ved at tage stilling.
 • Gallup 1963: Bør Danmark være en republik? - Af denne Gallup-meningsmåling fremgår det, at langt de fleste danskere foretrak det bestående monarki fremfor en republik. Svarene er opdelt efter køn, alder, bopæl, indkomst og politisk tilhørsforhold.
 • Gallup 1963: Hver fjerde husmoder har udearbejde - I foråret 1963 undersøgte Gallup de gifte kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet. Af denne meningsmåling fremgår det, hvor mange gifte kvinder der havde arbejde uden for hjemmet, og hvilke sociale grupper der oftest arbejdede ude.
 • Gallup 1966: Hjælper manden med det huslige? - Af denne meningsmåling fra 1966 fremgår det, at 58 % af mændene deltog i det huslige arbejde - i større eller mindre grad. Sjovt nok var det i langt højere grad rengøring end børnepasning, mændene foretog sig.
 • Gallup 1969: 'De' eller 'du'? - Skal man sige 'De' eller 'du' til hinanden? Af denne Gallup-undersøgelse fremgår det, at ca. halvdelen af danskerne gik ind for 'du'. 
 • Gallup 1969: Fri abort? - I denne meningsmåling fra 1969 undersøgte Gallup danskernes holdning til fri abort, og om svarene tog udgangspunkt i et hensyn til kvinden eller barnet. 

Om temaet

Forfatter(e)
Peter Yding Brunbech, Simon Ege Dahl Kjærsgaard
Tidsafgrænsning
1946 -1969
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
7. februar 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om temaet

Forfatter(e)
Peter Yding Brunbech, Simon Ege Dahl Kjærsgaard
Tidsafgrænsning
1946 -1969
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
7. februar 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk