Gallup: Om familieliv, opdragelse og kønsroller

Øvrige

Her er en tematisk samling af Gallup-meningsmålinger om danskernes holdning til og syn på familieliv, opdragelse og kønsroller i perioden 1947-1969.

Hvem tager sig af de huslige pligter? Kan en kvinde være regent? Skal børn opdrages med klø eller moderne "kløfri metoder"? I denne samling af historiske Gallup-meningsmålinger kan man få et indtryk af, hvordan danskerne så på familielivet og ikke mindst kønsrollerne i perioden 1947-1969. Man kan bl.a. med fordel sammenligne mændenes andel i de huslige pligter i 1956 og 1966.

 • Gallup 1947: Hvad er det bedst at være - mand eller kvinde? - Denne meningsmåling har underoverskriften "BEDST AT VÆRE MAND, MENER KVINDERNE, men mændene vil ikke bytte." Og undersøgelsen viser da også, at kvinderne var mere tilbøjelige til at ville skifte køn end mændene, hvis de fik muligheden.
 • Gallup 1948: Skal Danmark kunne regeres af en dronning? - Da det stod klart, at Frederik 9. ikke fik nogen søn, opstod der debat om, hvorvidt tronfølgeloven skulle ændres, så prinsesse Margrethe kunne blive regent. I denne meningsmåling tog Gallup temperaturen på danskernes holdning til spørgsmålet.
 • Gallup 1949: Skal børn have klø? - Denne meningsmåling viser, at danskerne i midten af 1900­­­­­­-tallet var splittet mellem den mere traditionelle børneopdragelse og den ”psykologiske og kløfri børneopdragelse”.
 • Gallup 1951: Bør tronfølgeloven ændres? - I denne meningsmåling fulgte Gallup op på en lignende fra 1948. Ligesom i den tidligere undersøgelse fremgår det, at danskerne generelt set var meget positivt indstillet over for at få en dronning som regent.
 • Gallup 1956: Er hovedrengøring gammeldags? - I 1956 var de moderne rengøringshjælpemidler begyndt at gøre hovedrengøring mindre vigtig. Alligevel gjorde 83 % af husmødrene forårsrent til stor møje for dem selv såvel som deres mænd, der måtte udholde flere dages uorden i deres hjem.
 • Gallup 1957: Ungdom og læderjakker - Ungdommen får ofte skyld for at være mere uopdragen end den foregående generation. Her undersøger Gallup danskernes holdning til ungdommen - i særdeleshed en særlig gruppe lømler med læderjakker.
 • Gallup 1960: Danskernes flyvevaner - Siden afslutningen på 2. verdenskrig var danskerne begyndt at flyve mere og mere. Af denne Gallup-meningsmåling fra 1960 fremgår det, hvor mange danskere der havde prøvet at flyve, samt hvilke befolkningsgrupper der fløj mest. 
 • Gallup 1960: Har ungdommen for løse tøjler? - Gallup undersøgte i denne undersøgelse danskernes opfattelse af "ungdommen nu til dags". Det ser ud til, at ungdommen i 1960 havde for meget fritid, for mange lommepenge og for lav moral.
 • Gallup 1963: Bør Danmark være en republik? - Af denne Gallup-meningsmåling fremgår det, at langt de fleste danskere foretrak det bestående monarki frem for en republik. Svarene er opdelt efter køn, alder, bopæl, indkomst og politisk tilhørsforhold.
 • Gallup 1963: Hver fjerde husmoder har udearbejde - I foråret 1963 undersøgte Gallup de gifte kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet. Af denne meningsmåling fremgår det, hvor mange gifte kvinder der havde arbejde uden for hjemmet, og hvilke sociale grupper der oftest arbejdede ude.
 • Gallup 1966: Hjælper manden med det huslige? - Af denne meningsmåling fra 1966 fremgår det, at 58 % af mændene deltog i det huslige arbejde - i større eller mindre grad. Sjovt nok var det i langt højere grad rengøring end børnepasning, mændene foretog sig.
 • Gallup 1969: Fri abort? - I denne meningsmåling fra 1969 undersøgte Gallup danskernes holdning til fri abort, og om svarene tog udgangspunkt i et hensyn til kvinden eller barnet.

Øvrige

Forfatter(e)
Simon Ege Dahl Kjærsgaard
Tidsafgrænsning
1947 -1969
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. januar 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Øvrige

Forfatter(e)
Simon Ege Dahl Kjærsgaard
Tidsafgrænsning
1947 -1969
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. januar 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk