Simon Ege Dahl Kjærsgaard

cand.mag.
Historie og samfundsfag, Aarhus Universitet.

Tidligere studentermedhjælp på danmarkshistorien.dk