Gallup: Om politik, partier og aktuelle sager

Øvrige

Her er en samling af Gallup-meningsmålinger om politiske partier og en række aktuelle sager i perioden 1946-1969.

Disse meningsmålinger handler enten direkte om danskernes holdning til politik og partier eller om danskernes holdning til aktuelle politiske sager, der kan give et indblik i det politiske billede. Man kan eksempelvis få et indtryk af partiernes vælgerskare, og hvad de enkelte partier mente om de aktuelle emner. 

  • Gallup 1946: Frøken Nordentoft-sagen - Den kommunistiske skoleinspektør Inger Merete Nordentoft vakte stor furore, da hun i 1945 fik et barn uden for ægteskabet og nægtede at gifte sig med faderen. I denne meningsmåling undersøgte Gallup danskernes holdning til sagen.
  • Gallup 1948: Skal Danmark kunne regeres af en dronning? - Da det stod klart, at Frederik 9. ikke fik nogen søn, opstod der debat om, hvorvidt tronfølgeloven skulle ændres, så prinsesse Margrethe kunne blive regent. I denne meningsmåling tog Gallup temperaturen på danskernes holdning til spørgsmålet.
  • Gallup 1951: Bør tronfølgeloven ændres? - I denne meningsmåling fulgte Gallup op på en lignende fra 1948. Ligesom i den tidligere undersøgelse fremgår det, at danskerne generelt set var meget positivt indstillet over for at få en dronning som regent. 
  • Gallup 1955: Klassefølelsen kølnes efterhånden - I denne meningsmåling undersøgte Gallup de politiske partiers vælgersammensætning. Der var tendenser til, at sammenhængen mellem klasse og partivalg svækkedes, men den fandtes nu stadig i 1955.
  • Gallup 1958: Befolkningens syn på 'sæbekrigen' - I 1950'erne opstod der nye forbrugsmønstre og reklameformer. I denne meningsmåling undersøgte Gallup danskernes holdning til den såkaldte sæbekrig, der udspillede sig mellem sæbefabrikanter om husmødrenes gunst.
  • Gallup 1958: Danskernes holdning til 'reklamesenderen' Radio Mercur - I 1958 blev Statsradiofoniens (senere Danmarks Radio) monopol brudt af en reklamefinansieret underholdningskanal, der sendte fra internationalt farvand i Øresund. Kort før lanceringen af Radio Mercur undersøgte Gallup danskernes holdning til en sådan 'piratkanal'.
  • Gallup 1963: Bør Danmark være en republik? - Af denne Gallup-meningsmåling fremgår det, at langt de fleste danskere foretrak det bestående monarki frem for en republik. Svarene er opdelt efter køn, alder, bopæl, indkomst og politisk tilhørsforhold.
  • Gallup 1969: Fri abort? - I denne meningsmåling fra 1969 undersøgte Gallup danskernes holdning til fri abort, og om svarene tog udgangspunkt i et hensyn til kvinden eller barnet.