Det danske demokrati, efter 1849

Quiz

Danmark ændrede sig markant i 1800-tallet. Kongeloven og enevælden blev i 1849 afløst af grundloven og på sigt demokrati. Men hvordan forløb demokratiets udvikling i Danmark? Hvornår fik danske kvinder valgret? Hvornår blev parlamentarismen indskrevet i grundloven? Få svar på disse spørgsmål, og test din viden om det danske demokratis historie med denne temaquiz.

danmarkshistorien.dk har udarbejdet et tema om dansk demokrati fra 1849 og frem. Til dette tema er knyttet en quiz med 10 spørgsmål af forskellig type. Alle spørgsmål kan besvares ud fra det materiale, der er tilknyttet temaet.

God fornøjelse!

Om quizzen

Tidsafgrænsning
1849 -1953
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
16. december 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om quizzen

Tidsafgrænsning
1849 -1953
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
16. december 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk