Københavns Tjenestepigeforening: "Indbydelse til Møde", 1906

Kilder

Kildeintroduktion:

Københavns Tjenestepigeforening blev stiftet i 1899 af Marie Christensen (1871-1945), som ønskede at organisere standen, professionalisere faget og forbedre arbejds- og levevilkårene. Endvidere var målet at afskaffe Tyendeloven af 1854 og lade tyendet få politisk medbestemmelse i form af valgret, hvilket lykkedes ved de kommunale valg fra 1908 og ved rigsdagsvalgene fra 1915. Foreningen mødte i begyndelsen modstand fra både arbejdsgiverne og tjenestepigerne selv. Det syntes både unødvendigt og umuligt at ændre på vilkårene, som havde været sådan i årevis. De lange arbejdsdage og en vis skepsis gjorde det også vanskeligt for foreningen at organisere tjenestepigestanden, men efterhånden voksede foreningens medlemstal. I 1904 dannede den forlæg for en landsdækkende fagforening, da Marie Christensen stiftede De Samvirkende Tjenestepigeforeninger. Denne mødeindbydelse fra februar 1906 giver et indtryk af foreningens aktiviteter og agitation.

Flyveblad: Indbydelse til Møde fra Københavns Tjenestepigeforening, 1906. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Foto: danmarkshistorien.dk.
Flyveblad: Indbydelse til Møde fra Københavns Tjenestepigeforening, 1906. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Foto: danmarkshistorien.dk


Indbydelse til Møde

Torsdag den 8. Februar Kl. 8, Selskabslokalerne, Ryesgade 106

Som Talere kommer tilstede: Medlemmerne Karen Rasmussen og Anna Madsen fra Aalborg, samt Formand Marie Christensen.

Torsdag den 15. Februar Kl. 8, ”Frederiksberg Restaurant”, Allegade 10.

Talere: Medlem Nanna Berg, Bestyrelsesmedlem Christine Olsen og Kasserer Andrea Kibenich.

Mandag den 26. Februar Kl. 8, Dansk Kvindesamfunds Lokale, Nørregade 33, St.

Talere: Bestyrelsesmedlem Christine Christensen, Medlem Agnes Olsen og Formand Marie Christensen.

Københavns Tjenestepigeforening afholder disse Møder, for derigennem at skabe mere Forstaaelse inden for selve Standens Ramme. Erfaringen har vist de faa, der har viet Sagen Liv og Kræfter, at den Modstand man ofte her støder paa, beroer paa Misforstaaelse. En af disse er den Tanke: ikke at burde være med i Arbejdet fordi Vedkommende selv har det godt, men saa meget mere byder Pligten at kaste sig i Breschen for de alt for mange, som ikke har det godt, nemlig de ganske unge Piger. Ingen bør holde sig tilbage, vi har Brug for alle de Kræfter Standen ejer, saa meget hurtigere vil vi kunne naa vort store og stolte Maal, en Husholdningsskole for de unge, hvorved megen Ulykke og Bitterhed vil undgaaes, og et Hjem for de gamle og trætte. Tænk Tanken rigtig ud og lad den dræbe al Egenkærlighed. Tjenestepigeforeningen har allerede vist, at en ringe Flok med Livskræfter knuser man ej, trods Hindring paa Hindring, den bryder sig Vej.

Enhver Tjenestepige er velkommen!

Berstyrelsen

for

Kjøbenhavns Tjenestepigeforening


Forside af Tjenestepigernes Blad, der blev udgivet af Københavns Tjenestepigeforening. Her maner illustrationen til sammenhold mellem forskellige slags tyende, så standen kan opnå flere rettigheder, blandt andet bedre arbejdsforhold og valgret. Foto: danmarkshistorien.dk.
Forside af Tjenestepigernes Blad, der blev udgivet af Københavns Tjenestepigeforening. Her maner illustrationen til sammenhold mellem forskellige slags tyende, så standen kan opnå flere rettigheder, blandt andet bedre arbejdsforhold og valgret. Foto: danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
Ca. 08.02.1906
Oprindelse
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
Kildetype
Annonce
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
11. marts 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk