Liberal Alliances partiprogram, 2011

Kilder

Kildeintroduktion:

Liberal Alliance, indtil august 2008 med navnet Ny Alliance, blev stiftet i 2007 som et borgerligt midteroprør især vendt mod blokpolitik og Dansk Folkepartis indflydelse. Interne uenigheder førte hurtigt til, at partiet under Anders Samuelsens (født 1967) ledelse blev omdannet til et klart liberalistisk parti med det nye navn Liberal Alliance. Som det fremgår af dette partiprogram fra 2011 er mærkesagerne mere frihed, lavere skatter, højere vækst, lavere offentlige udgifter og mindre bureaukrati.

Liberal Alliances partiprogram fra 2011
Forsiden af Liberal Alliances partiprogram fra 2011. Fra: Det Kgl. Bibliotek


Mod til reformer

SÅDAN RUSTER VI DANSK ØKONOMI TIL FREMTIDEN

Mod til reformer. Det er Liberal Alliances løsning på den aktuelle økonomiske krise - og på de udfordringer, som fremtiden bringer for dansk økonomi.

For det er ikke kun det store hul i statskassen, som giver mørke skyer på himlen. I horisonten lurer en foruroligende demografisk udvikling, hvor stadig færre erhvervsaktive skal forsørge stadig flere ældre, og en virkelighed, hvor store dele af verden simpelthen løber hurtigere end Danmark, når det gælder vækst og udvikling.

Derfor er det helt afgørende at gennemføre reformer og føre en aktiv vækstpolitik. Vi vil finde 80 milliarder kroner, som både vil samle kriseregningen op, men også ruste dansk økonomi til fremtiden. De 80 milliarder kroner vil vi bruge til at lukke hullet, sænke skatten på arbejde til maksimalt 40 procent, halvere selskabskatten og øge investeringerne i forskning og uddannelse. På den måde bliver Danmark attraktivt at leve og investere i. Gennem reformer og besparelser på de offentlige budgetter kan vi sparke gang i væksten - og det er jo vækst, som giver os de kroner og ører, der gør os i stand til at betale for det velfærdssamfund, som vi alle ønsker. Et velfærdssamfund med råd til at tage sig af de svageste, et velfærdssamfund med gode skoler og forskning i verdensklasse og et velfærdssamfund med et moderne sundhedssystem for alle.

Regeringen og oppositionen har hver især deres bud på, hvordan vi kommer helskindede igennem krisen, men de mangler mod til egentlige reformer. Det er katastrofalt, for der er jo et liv efter krisen. Vi skal ikke bare lappe og symptombehandle - vi skal tænke langsigtet, ambitiøst og visionært. På de følgende sider fortæller vi, hvordan Liberal Alliance vil løfte Danmark ud af krisen og succesfuldt ind i fremtiden.

Anders Samuelsen,

Partileder, Liberal Alliance

80 MILLIARDER KRONER TIL AT FREMTIDSSIKRE VELFÆRDSSAMFUNDET.

VI VIL:

 • HAVE MINDRE BUREAUKRATI I DEN OFFENTLIGE SEKTOR: 20 MIA. KR.
 • FJERNE EFTERLØNNEN: 18 MIA. KR.
 • UDLICITERE MERE: 15 MIA. KR.
 • INDFØRE BESKEDEN BRUGERBETALING I SUNDHEDSSYSTEMET: 5 MIA. KR.
 • GØRE OP MED SORT ARBEJDE: 10 MIA. KR.
 • FJERNE ERHVERVSSTØTTEN: 10 MIA. KR.
 • ÆNDRE GENOPTJENINGSKRAVET M.V. VEDR. DAGPENGE.: 2 MIA. KR.                            

MED 80 MILLIARDER KRONER I BESPARELSER OG REFORMER KAN VI FÅ VÆKSTEN OP I HØJESTE GEAR OG DERMED UDVIKLE OG SIKRE VORES VELFÆRDSSAMFUND. REFORMER ER SELVE GROBUNDEN FOR UDVIKLINGEN, DYNAMIK, VIDEN OG OPTIMISME, DER IGEN NÆRER VELFÆRDENS VÆKST OG VELFÆRD.

ET FREMTIDSSIKRET VELFÆRDSSAMFUND KRÆVER ...

AFSKAFFELSE AF EFTERLØNNEN

Liberal Alliance vil afskaffe efterlønnen. Vi kan ikke bevare efterlønnen og opretholde samme høje velfærdsniveau, som vi har i dag. Nutidens enorme pres på de offentlige udgifter betyder, at vi simpelthen ikke kan tillade os at betale raske og rørige 60-årige for at gå derhjemme. Vi kan kun bruge pengene en gang, og Liberal Alliance vil fokusere på velfærdskerneydelser som uddannelse og sundhed. Ifølge de økonomiske vismænd er det højst 10 - 15 procent af de 130.000 danskere, der i dag er på efterløn, der har dårligt helbred. De skal naturligvis have mulighed for at gå på førtidspension, men resten skal bidrage til arbejdsstyrken, der kommer under pres de kommende år. Ifølge regeringens velfærdskommission vil antallet af personer på 65 år eller ældre stige med 400.000 frem til 2040. Det er en forøgelse på 50 procent i forhold til i dag. Sammenholdt med udviklingen i arbejdsstyrken, der er stærkt nedadgående, skriger det på handling og reformer. Afskaffelse af efterlønnen er et af mange vigtige skridt i den retning.

MERE FOR PENGENE l DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Liberal Alliance vil reducere den offentlige sektor med 30.000 - 40.000 stillinger over de næste ti år ved hjælp af effektivisering. Vi skal ikke fyre en eneste offentlig ansat, blot nøjes med at ansætte en, hver gang to medarbejdere går på pension. Vi ender så med en offentlig sektor på det niveau, hvor Nyrup efterlod den. Når det kommer til reel velfærd, vil vi have mere for pengene, end Nyrup kunne præstere. Vi vil fokusere på kerneydelser som sundhed og uddannelse, mens vi skal skære kraftigt i kontrol og bureaukrati. Al erfaring viser, at den offentlige sektor ikke nødvendigvis bliver bedre af at poste flere og flere penge i den. Vi skal have et effektivt og konkurrencedygtigt velfærdssystem, hvor skattekronerne bliver brugt på konkret service, ikke på bureaukrati.

SKAT OG VÆKST - DE FORKERTE REKORDER.

Desværre er Danmark verdensmester i skattetryk, men ligger ifølge OECD til gengæld helt i bund, når det gælder økonomisk vækst. Det skal vi have modet til at ændre. Liberal Alliance vil fjerne topskatten og sænke skatten på arbejde til 40 procent. Det koster 32 milliarder kroner, hvilket vel at mærke er uden de dynamiske effekter. Til gengæld får vi et af verdens mest effektive og konkurrencedygtige skattetryk.

En skat på maksimalt 40 procent vil gøre det mere attraktivt at tage en uddannelse, starte egen virksomhed, give den en ekstra skalle på jobbet og reducere sort arbejde. Derfor vil en markant sænkelse af personskatten i sidste ende blive en god forretning for staten. Det samme gælder virksomhedernes beskatning, og Liberal Alliance vil derfor halvere selskabsskatten for at trække investeringer og arbejdspladser til Danmark.

LIBERAL ALLIANCE'S VEJ TIL ET FREMTIDSSIKRET VELFÆRDSSAMFUND:

 • VÆKST OG REFORMER SKAL GENOPRETTE DEN OFFENTLIGE ØKONOMI
 • TOPSKATTEN SKAL FJERNES
 • SKATTEN PÅ ARBEJDE SKAL NED PÅ 40 %
 • EFTERLØNNEN SKAL VÆK
 •  FLERE PENGE TIL UDDANNELSE OG SUNDHED
 • MINDRE BUREAUKRATI I DET OFFENTLIGE
 • SELVSKABSSKATTEN SKAL HALVERES TIL 12,5 %
 • MERE UDLICITERING
 • ERHVERVSSTØTTEN SKAL FJERNES
 • FÆRRE FORBUD OG REGLER – MERE PERSONLIG FRIHED

LIBERAL ALLIANCE VIL VÆRE GARANTEN FOR EN BORGERLIG REGERING MED LIBERALT MOD

Om kilden

Dateret
2011
Oprindelse
Det Kongelige Biblioteks samling af partiprogrammer
Kildetype
Partiprogram
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
20. august 2019
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
2011
Oprindelse
Det Kongelige Biblioteks samling af partiprogrammer
Kildetype
Partiprogram
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
20. august 2019
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk