Gallup 1952: Danskernes holdning til kommunister i administrationen

Kilder

Kildeintroduktion:

I slutningen af 1940'erne blussede den kolde krig for alvor op, og i flere vestlige lande forbød man kommunister at indtage højtstående administrative stillinger, af frygt for at disse stillinger kunne blive misbrugt til at arbejde for Sovjetunionens interesser. I denne meningsmåling fra 1952 undersøgte Gallup danskernes holdning til en eventuel udelukkelse af kommunister fra højere administrative stillinger i Danmark. 45 % af danskerne ønskede forbuddet indført, mens 41 % var imod. Modstanden var størst i København og blandt Det Radikale Venstres og Retsforbundets vælgere, mens den var mindst i landdistrikterne og blandt Det Konservative Folkepartis og Venstres vælgere. 

Analysefirmaet Gallup har siden 1939 foretaget meningsmålinger i Danmark om de emner, der optog danskerne. Det drejer sig både om storpolitiske spørgsmål og de små dagligdags ting, der har haft betydning for almindelige menneskers hverdag. Meningsmålingerne er en værdifuld kilde til dansk historie efter 1945. Både fordi de måler danskernes holdninger til en lang række meget forskellige spørgsmål, men også fordi de spørgsmål, der blev stillet, giver et indblik i, hvad man dengang fandt det interessant at spørge om.

BØR KOMMUNISTER UDELUKKES FRA HØJERE STILLINGER INDENFOR ADMINISTRATIONEN?

Gallup spørger befolkningen om dens mening

I flere af den vestlige verdens lande foreligger der love mod, at kommunister indtager højere stillinger indenfor administrationen eller forslag til sådanne bestemmelser, men hvordan stiller den danske befolkning sig til en sådan mulighed? Dansk Gallup Institut har søgt at få det belyst ved at formulere spørgsmålet således:

"I nogle lande er er forbud mod, at kommunister indtager højere stillinger indenfor staten og kommunerne. Er De for eller imod, at der blev indført et tilsvarende forbud herhjemme?

Den udprægede tolerance, der karakteriserer dansk mentalitet, kommer også til udtryk her. 45% af alle ønsker forbudet indført, men næsten lige så mange - 41% - er imod det, og blot 14%, hvoraf de fleste er kvinder, kan ikke tage noget standpunkt.

I København er der et flertal imod forbudet - 48% mod 39% - medens det såvel i provinsbyerne som på landet er omvendt med 47% for og 38 imod.

Aldersmæssigt ser man lidt forskelligt på det. De over 50-årige viser kun 36%, der ikke ønsker noget forbud mod kommunisterne i højere stillinger. I alderen 35-39 år er det tilsvarende tal 43%, mellem 25 og 34 år 46% og endeligt blandt de unge 18-24-årige 41%.

Svarenes fordeling på de forskellige partiers vælgere er de interessanteste og kan opstilles i følgende oversigt:

Forbud imod kommunister i højere administrative stillinger

for imod ved ikke
% % %
socialdemokrater    45 42 13
radikale 39 50 11
konservative 59 35 6
venstre 57 30 13
retsforbundet 39 52 9
kommunister - 100 -

Socialdemokraterne indtager således et mellemstandpunkt, der svarer til gennemsnittet for hele befolkningen med den stærkere venstre og konservative tilslutning til et eventuelt forbud på den ene side og den betydelige modstand mod forbudet blandt radikale og retstatsvælgere til den anden side.

 

Om kilden

Dateret
1952
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
11. februar 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
1952
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
11. februar 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk